internetmedicin.se

Tema Primärvård‏

Nyhet   •   Mar 21, 2012 11:54 CET

Hej! I detta temanyhetsbrev har vi valt att fokusera på området Primärvård.

Författare kommenterar
• Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – primärvårdens ansvar
Av: Distriktsläkare Sverker Nilsson
• Fysisk aktivitet och förebyggande av hjärtinfarkt
- "Nya rön utifrån gammal kunskap"
Av: Docent Claes Held

Aktuella Behandlingsöversikter
• Menières sjukdom
• Smittskyddslagen
• Svampinfektion i munhåla - oral candidos (torsk)
• Suicidriskbedömning
• UVI (cystit) hos kvinnor

Resurser på internetmedicin.se:
• Patientbroschyrer
• ICD-10 Primärvårdskoder
• Medicinska nyheter på mednytt.se

Trevlig läsning!

Läs våra senaste nyhetsbrev här