Grontmij

Tensta Parkour invigs

Nyhet   •   Maj 31, 2012 11:13 CEST

Den 5 juni är det dags för invigning av Tensta Parkour, Stockholms och Sveriges första parkourpark som designats just för ändamålet. Bakom satsningen står stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan, parkour-experten och idrottsläraren Martin Svenselius och Grontmijs landskapsarkitekter.

Tensta parkour har kommit till som en del av Järvalyftet, en långsiktig satsning för att förbättra levnadsvillkoren i förorterna kring Järvafältet i nordvästra Stockholm. Från början fanns ett förslag om att skapa en skatepark på platsen, men fältassistenter, parklekspersonal och lärare i Tensta kunde berätta att skateboard inte är särskilt populärt i Tensta. En idrottslärare hade kommit i kontakt med parkour via GIH och blivit imponerad av företeelsen. Parkingenjören kontaktade GIH för ett förutsättningslöst möte, detta resulterade i ett beslut att försöka få till stånd anläggningen.

Den unika anläggningen består av platsbyggda, kraftiga betongmurar i skiftande höjd och storlek samt en stor stålställning. Det hela är placerat på ett mjukt underlag i gummi som ska minska risken för skador vid träning.

Maggan Cervinger är parkingenjör och ansvarig på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Hon säger att samarbetet med Grontmij och GIH har präglats av ödmjukhet och högt i tak från första stund när projektledaren Anders Falk drog upp planerna med Rudi Zangerl och Tage Sterner från GIH.

– Det här samarbetet har verkligen byggt på lust och kreativitet, och jag är mycket imponerad av hur Grontmij ”gift ihop” olika kompetenser och åldrar. Jag tycker det var fantastiskt att se hur Grontmijs arkitekt Anders Wallmark tillsammans med Martin Svenselius kunde skapa planer och ritningar i realtid, i kombination med den mer erfarna överblicken hos Anders Falk, säger Maggan Cervinger.

Grontmijs landskapsarkitekter har varit involverade i utvecklingen av Tensta i flera projekt: parkplanen för Spånga-Tensta, delar av Nydalsparken, och förnyelse av Tensta allé.

– Läget på parkouranläggningen, i Nydalsparken i Tensta, kunde inte bli bättre, säger Anders Falk, landskapsarkitekt på Grontmij. 

– Den ligger tätt bredvid Idrottsförvaltningens nyss upprustade idrottsplats med konstgräsplan och basketbanor, och i anslutning till den fina Nydalsparken i Tensta, nära tunnelbana och snart direktkoppling till hela Järvafältet när E18 byggts klart och vägen går på bro över dalgången. Det kommer att bli en samlande punkt där ungdomarna i Tensta kan möta Stockholms duktigaste parkourutövare från andra delar av staden, där 60-åringen möter 6-åringen, där den etablerade möter nybörjaren, säger Anders Falk.

Vid invigningsceremonin kommer rapartisten Adam Tensta att framföra en specialskriven låt, och själva invigningen kommer förrättas av borgarrådet Joakim Larsson och Ann-Katrin Åslund, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

 

Fakta om parkour
Parkour har sina rötter i den militära stridshinderbanan men började utvecklas till sin nuvarande form i Paris förorter på 80-talet. Utövarna kallas traceurer och utnyttjar stadens hinder för att förflytta sig från en plats till en annan så snabbt, effektivt och kontrollerat som möjligt.

Parkour är inte och har aldrig varit tävlingsinriktat. Det går ut på att röra sig på ett smidigt, kontrollerat och snabbt sätt genom alla sorters miljöer. Hinder kan vara allt i omgivningen från hustak, stolpar, bänkar och trottoarkanter till träd, stenar, staket och murar.

En vidareutveckling av Parkour är Free Running som har mer betoning på akrobatik i utförandet, snarare än effektivitet i förflyttningen.