Publion

Testa er digitala kommunikation

Nyhet   •   Okt 15, 2012 11:46 CEST

Mystery shopping är ett 50-talskoncept som Publion har moderniserat och anpassat till utvärdering av digital kundtjänst.

Publions digitala mystery shopping (DMS) innebär en bred studie av den digitala kommunikation ett företag eller en organisation har med sina kunder utifrån begrepp som tillgänglighet, effektivitet och personligt tilltal. Perspektivet kan vara allt från tioåringens till nyhetsjournalistens.

OBSERVERA ATT Publions digitala mystery shopping inte går ut på att avslöja misstag eller uppmärksamma enskilda medarbetares dåliga dagar – utan på att  förenkla och förbättra företagets eller organisationens kundkommunikation.

Inget för ledningen (bara)
Att ha kontroll över vad företaget/organisationen strävar efter att uttrycka och hur man själv kan bidra till det, innebär ett stöd för var och en som arbetar med kommunikation – inte minst i sociala medier där varje kommentar är offentlig och transparens är något som värderas högt. Publions DMS är alltså inte i första hand ett verktyg för ledningsgruppen, men för alla medarbetare som har någon form av kundkontakt.

Kartläggning och uppföljning
Att låta göra en studie av företagets digitala kundkommunikation i anslutning till en plattformsflytt eller annan omorganisation kan ge värdefulla insikter under hela förändringsprocessen. Att upprepa studien en eller ett par gånger efter en fullgjord förändring kan vara en del av en effektiv uppföljning.

Publions DMS kan med fördel fungera som komplement till olika HR-undersökningar och attitydundersökningar och kan om så önskas fokuseras helt och hållet på mediarelationer.