Dalarö Hampa & Miljö AB

Thermo-Hampa isolering i Sverige

Nyhet   •   Mar 13, 2012 16:50 CET

Thermo-Hampa – den marknadsledande miljöanpassade isoleringen

  • positiv CO2-balans

  • giftfri produktion

  • fukt- och värmereglerande egenskaper

  • utan hälsofarliga substanser och damm i arbets- och boendemiljö

  • den bästa på marknaden för naturliga isoleringsmaterial

  • brett sortiment av olika tjocklekar och storlekar för olika ändamål: tak, vind, extra-fasad, yttervägg, innervägg, under trägolv eller i trossbotten

  • flexibilitet i tillverkningen för hantverkare/byggare som kan förbeställa isolering enl. önskade mått, för att spara tid vid installationen

Thermo-Hampa är en tekniskt godkänd byggprodukt som tillverkas med hållbarhet i focus. Hampafibrer är resurssnåla, förnyelsebara och odlingen gynnar den biologiska mångfalden. Det släpps ut mindre koldioxidi i atmosfären under tillverkningen och odlingen än vad som lagras i växten, vilket innebär att den är CO2-positiv. Isolerar du ett hus med 150 kbm Thermo-Hampa kan du köra din bil 12900 km utan att faktiskt bidra till växthuseffekten.

Isoleringen bidrar till  ett bättre och jämnare klimat inomhus genom sig höga buffertkapacitet och fuktreglerand effekt. Du får bättre värmeskydd på sommaren och håller även värmen inne bättre på vintern. Hampafibrerna har små porer som tar up vattenpartiklar ur luften när luftfuktigheten går upp och släpper sedan ut dem igen vartefter luftfuktigheten går ner. Behagligt inneklimat på naturligt sätt. Hampaisoleringen avsöndrar heller inga microskopiska fibrer som kan fastna i lungorna, varken under byggnationen eller efter.