Samhällsbyggarna

Tidiga Samtal med Peter Stein - Svensk demografi och fastighetsmarknader: Extrem demografisk utveckling blir normaltillstånd?

Nyhet   •   Dec 10, 2015 12:47 CET

Tidiga Samtal med Peter Stein - Svensk demografi och fastighetsmarknader: Extrem demografisk utveckling blir normaltillstånd?

Idag hölls ytterligare ett seminarium i serien Tidiga samtal som vi genomför tillsammans med Fastighetsägarna och Byggherrarna. Tomas Ernhagen samtalade med Peter Stein som var inbjuden att tala om den svenska demografin och utvecklingens betydelse för fastighetsmarknaden.

Under januari kommer även en rapport som Peter Stein varit med att ta fram.

Peter Stein redogjorde för befolkningstillväxten sett ut historiskt sätt, samt hur prognosen var framöver. Befolkningen ökar idag mer än den gjort tidigare och vi kommer att vara fler än 10 miljoner under 2016. Den största ökningen sker i åldrarna 0-18 år samt 80+ vilket får betydelse inte bara när det gäller bostäder utan även när det gäller barnomsorg, skola och äldreboenden.