Easit AB

Tidsvinst och säkrare debitering för Örebro läns landsting

Nyhet   •   Jun 26, 2013 09:09 CEST

Landstinget i Örebro hanterar numera sin debitering av pengar, tid och resurser på ett enkelt och effektivt sätt. De har kompletterat Easit med tilläggsmodulen ”Debitering” och fått en bra kontroll på både intern och extern fördelning av respektive ansvarsenhets intäkter och kostnader.

Tidigare hade de systemet TMG för internfakturering och hantering av debiteringar och kostnadsfördelningar. Det var mycket manuellt arbete i TMG och det fanns inte några kontroller vilket gjorde att det ofta blev fel.

Inom IT och Kundtjänst använde de sedan tidigare IT-systemet Easit BPS för sin ärendehantering. För att även få en effektivare debitering kompletterades det befintliga systemet med tilläggsmodulen Easit Debitering.

Med debiteringen i Easit har de fått en säker kontroll och tar nu själva hand om hela debiteringen. Medarbetarna sparar mycket tid som tidigare gick till manuellt arbete, till att istället göra andra viktiga arbetsuppgifter. Debiteringen har numera blivit mycket enklare och mer effektiv.


Vill du också förenkla debiteringen i din organisation?
Varmt välkommen att kontakta oss på e-post och 0771-25 00 00.


Om Örebro läns landsting
Örebro läns landsting arbetar för att utveckla länet och bidra till livskvalitet för alla invånare i Örebro län. Detta görs inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, forskning, regional utveckling, kultur och utbildning.

Vårt främsta ansvar är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Vården erbjuds utifrån befolkningens behov och bygger på tillgänglighet, kvalitet och förnyelse. Läs mer om landstinget i Örebro.