Sundsvalls kommun

Tillfälligt parkeringsförbud under sandupptagning

Nyhet   •   Maj 02, 2016 08:08 CEST

Natten mellan tisdag 3 maj klockan 21.00 - onsdag 4 maj klockan 09.00, är det dags igen för Sundsvalls kommun att sopa rent gator. Denna gång är det gator väster om Skolhusallén som berörs. Skyltar kommer att placeras ut redan under måndagen den 2 maj, eftersom det är max parkeringstid på 24 h på de berörda gatorna. Tillfälligt stannande och parkeringsförbud kommer att råda.

Varför parkeringsförbud och gatusopning?
När vi utför olika drift- och underhållsåtgärder som exempelvis sandupptagning, kan det vara svårt att komma fram och utföra arbetet på grund av parkerade bilar. För att kunna utföra dessa arbeten inför vi tillfälliga förbud att stanna och parkera. Hjälp oss göra ett bra jobb och respektera parkeringsförbudet!

Gator som berörs och kommer vara skyltade med stannande och parkeringsförbud:
Dalgatan (mellan Storgatan och Norra Järnvägsgatan)
Rådhusgatan (Floragatan och Skolhusallén)
Grönborgsgatan
Hovrättsbacken
Norra Tjärngatan
Floragatan
Rektorsgatan
Hovrättsgatan
Åkersviksgatan
Södra Tjärngatan
Väderkvarnsbacken
Västra allén (mellan Storgatan och Norra Järnvägsgatan)

Parkeringsalternativ
Parkerar du i vanliga fall din bil på någon av gatorna som berörs? Tips på andra parkeringsmöjligheter under denna natt är exempelvis Norra Järnvägsgatan, Storgatan, Ågatan och parkeringshusen Balder och CityP.

Mer information om skyltning vid underhållning av väg finner du här:
http://www.sundsvall.se/Trafik-och-infrastruktur/Parkering/Tidsbegransade-stannande--och-parkeringsforbud/