Samhällsbyggarna

Tillsätt en minister för samhällsbyggnad, Löfven! - Sara Haasmark skriver i SvD Näringsliv idag

Nyhet   •   Maj 04, 2016 12:14 CEST

I Sverige behöver vi fler bostäder –oavsett det ökade antalet flyktingar. Vi behöver agera skyndsamt. Men samtidigt behöver vi agera mycket långsiktigt och ta hänsyn till ett stort antal frågor. Vi behöver veta hur alla våra beslut påverkar olika delar av samhället och hållbarhet måste dessutom vara prioriterat på ett helt absolut sätt. Hållbarhet är ingen lyxfråga utan en överlevnadsfråga. Därför räcker det inte med en bostadsminister utan det krävs en samhällsbyggnadsminister.

Det hållbara samhället kräver att flera olika områden samverkar och fungerar hållbart tillsammans. Bostäder är givetvis helt nödvändiga, men förutom moderna, smarta och hållbara bostäder i bostadsområden som inkluderar och skapar trivsel och trygghet krävs det även en fungerande, modern och hållbar infrastruktur, som tar hänsyn till god tillgänglighet och klimatfrågan på samma gång. Det krävs bra skolor, god barnomsorg, modern sjukvård och handel som är tillgänglig och av hög kvalitet. Utbildning kommer att än mer vara en konkurrens- och attraktivitetsfråga. Både när det gäller städers attraktivitet men även när det gäller svenskars konkurrenskraft när det gäller framtida jobb. Grönområden för rekreation, välmående, fritid, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och givetvis handlar det inte enbart om städer, utan hela Sverige.

Det behövs både en samlad bild och ett samlat ansvar för hur vi bygger våra hållbara samhällen i Sverige. En samhällsbyggnadsminister måste ha det samlade ansvaret för att vi verkar för att få till ett hållbart och resilient samhälle med smarta ekosystembaserade lösningar. Vi måste ha ett samlat grepp och så stor kunskap som möjligt om samhällsbyggandets skilda områden. Alla i samhällsbyggnadssektorn behöver mötas för att tillsammans hitta de lösningar som krävs. Vi behöver den samlade bilden men även den samlade ansträngningen.

700 000 bostäder ska byggas på mycket kort tid, endast tretton år och då är det bra om vi inte fattar alltför många felaktiga beslut och att vi inte missar alltför viktig kunskap under tiden och inte behöver göra om alltför många misstag.

Med en samhällsbyggnadsminister får vi till helhetsbilden. Självklart behöver ministern backas upp av en stab med olika experter, men helhetstänket måste med från början.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna