Skurups kommun

”Tillsammans skapar vi det goda Skurup” – dialogen fortsätter!

Nyhet   •   Feb 13, 2017 12:04 CET

Dialogkväll 2 den 16/2 kl 18.00 på Biorama

När Skurups kommun i januari tillsammans med Lions och Wemmenhögs budoförening bjöd in till dialogkväll på temat ”Tillsammans för det goda Skurup” ställdes körschemat för kvällen på ända just på grund av deltagarnas stora engagemang! Och nu är det dags för träff nummer två. Vad har hänt i mellantiden och vad hoppas man att träff nummer två leder till?

Integrationsstrateg Malin Olofsson berättar:

-Första dialogkvällen gick över förväntan – uppslutningen blev med 50 personer dubbelt så stor som förväntat. Mängder av idéer och tankar togs upp till diskussion och vi märkte ett stort sug efter att få nätverka och verkligen jobba med frågan hur vi skapar fler socialt inkluderande sammanhang och aktiviteter.

Träff nummer två hoppas Malin resulterar i att deltagarna gemensamt har satt fingret på en rad initiativ och aktiviteter de kan bygga vidare på.

Malin Olofsson tar en teatergrupp som exempel på hur en förening skulle kunna jobba mer aktivt för att vara mer inkluderande i sin medlemsrekrytering – bland möjliga medlemmar i en sådan finns även de som inte själva just är intresserade av att spela teater. Det finns många göromål kring en teaterförening, som inte just är att stå på scenen. Hur lockar man medlemmar som t ex kan hjälpa till med fikaförsäljning eller att bygga scenografi?

-Vi har satt ihop en ansökan till Region Skåne, där vi söker medel för ett program vi har tagit fram tillsammans med Skåneidrotten för hur föreningar kan jobba mer målinriktat inkluderande.

Man har också tagit fram en idé till en samlad föreningskatalog, så att utbudet på 100 föreningar i kommunen blir möjligt att överblicka.

-Det här ingår definitivt i vårt uppdrag gentemot invånarna och det samhälle vi lever i, säger Malin Olofsson.

Välkommen! Anmäl dig på https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=268149d8f521 senast 15/2 kl. 08.00