Statkraft Sverige

Tillstyrkan av vindkraftsprojektet Åby-Alebo

Nyhet   •   Feb 19, 2014 14:32 CET

Statkraft Södra Vindkraft ABs Vindpark Åby-Alebo har tillstyrkts av Mönsterås kommun. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förväntas lämna beslut om tillstånd för projektet
under februari 2014.