FREJA Transport & Logistics AB

Tillväxt, expansion och framtidstro hos FREJA Transport & Logistics Sverige

Nyhet   •   Okt 14, 2016 09:52 CEST

FREJA Transport & Logistics bygger till kontorsyta i Helsingborg för att möta dagens och morgondagens förväntningar. Vi känner alla till den ökade konsumtionen i världen och för att klara av kraven krävs förbättringar och utökning av verksamheter. FREJA är ett av de bolag som ligger i stark tillväxt inom segmentet styckegods och partigods, både på inrikes som utrikesverksamheterna och har möjlighet att anpassa sig efter den stora volymökningen.

För ca två år sedan togs beslutet om att flytta hela verksamheten, successivt har delar flyttat. Idag ligger hälften av verksamheten inklusive terminalen på Mineralgatan vid E6an och resten kvar på Väla industriområde i Helsingborg. Tanken är att samtliga 65 medarbetare ska befinna sig på Mineralgatan vid årets slut. På den nya adressen ligger kontoret i anslutning till terminalen och utgör hela 4163m2.

”Totalt bygger vi till ytterligare 500m2 kontorsyta för att rymma samtliga medarbetare i Helsingborg men även säkra för ytterligare expansion.”

-Jörgen Magnusson VD Sverige–

Platsen är vald mycket på grund av läget, FREJA syns mer och ligger nära till utfart. Verksamheten kommer styras i egen regi, med bättre resurser och längre öppettider. Det innebär också en högre säkerhet med mer kameror, belysning och inhägnat område.

”Med hela bemanningen på samma ställe kommer där skapas en bättre synergi, vilket också medför en effektivisering i hanteringen kring FREJAS tjänster. God service i världsklass gentemot våra kunder är målen vi strävar efter.”

-Fredrik Dahllöf, Platschef Sverige-