Norrköping Science Park

TILLVÄXT KRÄVER KAPITAL - NU FINNS EAST SWEDEN TILLVÄXTKAPITAL

Nyhet   •   Maj 15, 2014 15:24 CEST

Driver du ett bolag som vill växa eller vill du investera i ett sådant bolag? Då kan det vara en god idé att lära känna regionens nya ”tillväxtmotor” - East Sweden Tillväxtkapital (EST)!Att tillväxtbolag har svårigheter att hitta kapital och rätt kompetenser när man vill växa är ett känt problem. Grundarna av EST konstaterar också att inte heller intresserade investerare har det lätt – det finns ett begränsat flöde av relevanta investeringsmöjligheter och marknaden är fragmenterad, ostrukturerad och ineffektiv.– Vi vet att ett starkt förtroendekapital mellan rätt människor är en förutsättning för att privata investeringar ska komma till stånd – man måste våga lita på varandra. EST arbetar med att skapa allt mer förtroendekapital mellan allt fler i regionen för att fler investeringar i tillväxtbolag ska komma till stånd, säger Anders Ferntoft och Lena Lyckenvik som ingår i teamet tillsammans med Kenth Ericson, Anders Pernes, Örjan Hansson, Tommy Johansson och Pär Carlshamre, samtliga entreprenörer med bas i Linköping och Norrköping.

 
– Tillsammans har vi lång och bred erfarenhet från att framgångsrikt bygga, driva, utveckla och sälja bolag och vi har relationer med fler investerare.EST är ett icke vinstdrivande projekt, som under 2014 finansieras av Östsam, Länsstyrelsen, LiU Holding och ett antal privata finansiärer. Som entreprenör kan man via EST snabbare och säkrare skapa tillväxt i sitt bolag, givet att man på sin tillväxtresa har för avsikt att dela med sig av ägandet i bolaget. Entreprenörer får via EST också möjlighet att hitta personer med kompetens och kapital.


– De personer som finns i vårt nätverk vill ofta engagera sig i företag de investerar i, till exempel i form av att vara styrelseledamot, säger Anders och Lena.Att skapa förtroende mellan människor tar ofta sin tid, vilket betyder att EST har svårt att hantera företag med akuta kapitalbehov.


– Det är också viktigt att veta att EST inte ger några investeringsråd, vi gör inga företagsvärderingar och vi genomför ingen så kallad due diligence. 
– Den information vi efterfrågar från företagen behövs för att bygga förtroende. Vi vill kunna stämma av att entreprenörernas ambitioner och förväntningar är i paritet med vad de investerare vi har runt oss kan och vill bli del i.

Mer om East Sweden Tillväxtkapital hittar du här.