Rotary Sverige

Toalettbesök avgjorde kriminalvårdsanstaltschef Mohamed Gulieds svenska öde

Nyhet   •   Feb 03, 2015 22:48 CET

Från att vara politisk flykting från Somalia 1989 till att bli chef för Kriminalvårdsanstalten Bondängen i Mariefred har resan för Mohamed Gulied varit allt annat än rak. Under rubriken ”Integration ur ett invandrarperspektiv” tog Rotary del av hans historia och erfarenheter.

Det är Mariefred Rotaryklubb som bjudit in Mohamed Gulied till ett kvällsmöte under ledning av Owe Peterson, klubbens president. Närmare ett 30-tal hade samlats på Gripsholms Värdshus för att lyssna till Mohameds livshistoria.

– Jag mellanlandade på Arlanda på väg till Kanada och skulle gå på toaletten utanför transitområdet då jag med somaliskt pass och falskt visum blev tagen av polisen. I tre timmar satt jag i en cell medan polisen letade efter en tolk samtidigt som jag såg hur mitt flyg lyfte. Där satt jag kvar i Sverige, berättar Mohamed Gulied.

Efter fyra månader på en flyktingförläggning i Upplands Väsby fick Mohamed Guiled sitt uppehållstillstånd. Resan gick vidare till flyktingförläggningen i Kramfors och därefter Järpen i Jämtland, där han lärde sig svenska på SFI och fick en arbetsmarknadsutbildning i svetsning.

Mohamed var vid ankomsten till Sverige en välutbildad ekonom och tänkte sig ett jobb på en lokal bank. Han var då 24 år och enligt handläggaren på Arbetsförmedlingen saknade han kunskaper i biologi och kemi, något han läste in under 4-5 år på Komvux. Han behövde också en universitetsutbildning på 4-5 år, vilket skulle innebära att vid 34 års ålder skulle han vara klar men ändå långt ifrån säker på att få ett jobb i yrket.

Räddningen blev den svenska familj som blev hand guide och lotsade honom till en kompletterande gymnasieutbildning på fyra år. 1997 var han klar med studierna och hade fil.mag. i sociologi, fil. kand. i statsvetenskap och ekonomi.

Samma år blev Mohamed Gulied politiskt aktiv i centerpartiet och 1998 invald i fullmäktige i Sundsvall. Som studerande doktorand vid Mitthögskolan och genom sin forskning kom han i kontakt med anstaltslivet, där han började som vårdare och gick vidare till enhetschef i Mariefred 2001 för att sedan bli kriminalinspektör vid Hall och anstaltschef i Karlstad 2006. Mohamed återvände till Mariefred 2011, där han nu är chef för Kriminalvårdsanstalten Bondängen med 120 anställda och vikarier.

– Allt beror på individens drivkraft och vilja att lyckas, tillägger Mohamed Gulied.

2002 gick Mohamed över till att forska. Han ville studera faktorer som har betydelse för kriminalitet, som t ex bostadsområde, socialgrupp, uppfostran, föräldrar, skilsmässor, skola och missbruksproblem, där missbruksproblem har störst betydelse.

Idag är Mohamed pappa till fyra barn, som alla är födda i Sverige, och bosatt i Strängnäs där han även är medlem i Strängnäs Rotaryklubb. Han är kritisk till den misslyckade samhällsintegrationen och understryker vikten av att inte betrakta flyktingar som en homogen grupp utan som individer. Han understryker vikten av att erbjuda praktikarbetsplatser som matchar individens kompetens. Språket är viktigt och bästa sättet att lära sig svenska är genom skolkamrater, arbetskamrater och familjeguider, vilket blev hans egen räddning i Jämtland.

– Tiden för att få uppehållstillstånd måste förkortas. Staten borde äga frågorna och problemen istället för de lokala, många gånger, små kommuner som har små möjligheter att lösa dem. Det handlar om att skapa förutsättningar, att ge och att ta men också att ställa krav, säger Mohamed Gulied.

Mohamed Gulieds 26-åriga resa i Sverige, eller ”Swedish Dream” är en av många öden som trots ett oplanerat toalettbesök i ”fel land” ändå slutade lyckligt.

Kontaktperson: Gun-Marie Östedt-Axelsson PR- och Informationsansvarig Mariefred Rotaryklubb www.rotary.se/mariefred 070-284 28 16 gog.axelsson@telia.com