IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Toppinkomsttagare drar ifrån under arbetslivet

Nyhet   •   Jun 19, 2017 08:15 CEST

Skillnaderna mellan normalinkomsttagare och de som tjänar allra mest har vuxit sedan 1980-talet. En ny IFAU-rapport studerar inkomstskillnader bland män i Sverige, Danmark, USA och Kanada med särskilt fokus på dem med de allra högsta inkomsterna.

Rapportförfattarna finner att skillnaderna mellan normal- och toppinkomsttagare är ganska små vid arbetsmarknadsinträdet, men att de sedan växer stadigt.

Årsinkomsterna ökar betydligt mer under arbetslivet för män med högre genomsnittlig inkomst. Ökningstakten är särskilt hög för gruppen med allra högst livsinkomster, och är betydligt högre i USA och Kanada än i Sverige och Danmark. Således tenderar många av dem med högst livsinkomster att bli toppinkomsttagare en bit in i arbetslivet, men sedan öka sitt försprång ju äldre de blir.

– Mönstren är i grunden gemensamma för de olika länderna, men vi finner också betydande storleksmässiga skillnader. Till exempel växer de manliga toppinkomsttagarnas årsinkomster nästan dubbelt så mycket under arbetslivet i USA och Kanada jämfört med i Sverige och Danmark, säger Martin Nybom, som är en av flera rapportförfattare.

Inkomstskillnaderna inom den grupp män som har de allra högsta inkomsterna, den så kallade topprocenten, växer också under arbetslivet. Inom den högsta procenten dras lönerna isär fram till ungefär 40-årsåldern.

Skillnaderna mellan topp- och normalinkomsttagare är betydligt större i USA och Kanada än i Sverige och Danmark, men skillnaderna har vuxit i samtliga länder.

Registerbaserade inkomstdata för män

Rapportförfattarna använder registerbaserade inkomstdata åren 1980–2013 från Sverige, Danmark, Kanada och USA. Eftersom studien för USA endast har tillgång till statistik för mäns löner i åldrarna 25–60 år används endast dessa data även i de andra länderna. De som invandrat i vuxen ålder tas bort ur analysen. Inkomstmåtten inkluderar (med vissa mindre variationer) löner och andra löneinkomster, samt bonusar, förmåner och realiserade aktieoptioner.

Kontaktuppgifter

IFAU-rapport 2017:9 "Toppinkomsttagare i olika länder" är skriven av Alejandro Badel, Moira Daly, Mark Huggett och Martin Nybom. För mer information kontakta Martin Nybom på tel. 018-471 70 79 eller e-post martin.nybom@ifau.uu.se