STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Torsdagsaktionen fick årets Hjärter Ess

Nyhet   •   Dec 17, 2013 14:12 CET

Torsdagsaktionen tilldelas 2013 års STIL-pris för kampen att få bristande tillgänglighet att bli klassad som diskriminering.

– Vi är väldigt glada för att Torsdagsaktionen fått STILs Hjärter Ess-pris. 2013 har varit ett år då aktionen växt till sig rejält. Vi vet också att Torsdagsaktionen spelat en roll i att det nu är ett lagförslag på gång, skriver DHR på sin hemsida efter att ha tilldelats STIL-priset Hjärter Ess under en ceremoni på Scandic Malmen i Stockholm den 16 december.

– Torsdagsaktionen är ett exempel på en enkel påverkansmetod som det är lätt att jobba tillsammans med och som faktiskt gett resultat, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson.

STIL-priset ”Hjärter Ess” delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 2013 går priset till Torsdagsaktionen som sedan 1 september 2011 stått utanför Rosenbad varje torsdagsmorgon för att dela ut flygblad och prata med stadsråd för att få till stånd en antidiskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Torsdagsaktionen samlar idag 19 funktionshinderorganisationer.

Juryns motivering lyder:

”Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slår fast vår rätt att röra oss fritt i samhället på samma villkor som alla andra medborgare. Trots det har makten i Sverige inte gjort tillräckligt för att denna självklara rätt ska bli verklighet.

Det finns idag mycket kritik mot den traditionella funktionshinderrörelsen. Många säger att den är splittrad. Många undrar varför den inte syns mer. Många säger att det var bättre förr. I en fråga har dock rörelsen på ett tydligt sätt lyckats samla ihop sig. Med DHR som motor och med förre ordföranden Maria Johansson som portalfigur, som drivit på med engagemang, kraft och synlighet i sociala medier, har en diagnosinriktad funktionshinderrörelse börjat arbeta tillsammans som en modern medborgarrättsrörelse. Gemensamt, tålmodigt och tjurigt i sol som snö och regn har fredliga utomparlamentariska aktioner använts för att driva igenom en diskrimineringslagstiftning mot otillgänglighet.

Att inte räknas in bland andra föder en ilska och vrede som har kanaliserats i en tydlig kamp för den utkrävbara rätten att inte bli diskriminerad. Hjärter Ess 2013 tilldelas därför Torsdagsaktionen!”

Juryn för STIL-priset 2013: 
Hans von Axelsson, utredare på Handisam, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och styrelseledamot i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Emma Johansson, ordförande i STIL, Veronica Kallander, styrelseledamot i STIL, Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute och Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR.

Se bilder från prisutdelningen på STILs flickr-flöde!

För mer info, intervjuer och pressbilder kontakta: 
Jonas Franksson, telefon: 070-990 77 72
Emma Johansson, telefon: 0707-87 03 95

STIL-priset Hjärter Ess har delats ut varje år sedan 2004. STIL är en del av Independent Living-rörelsen och arbetar för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, oavsett funktionsförmåga. Vi kräver fulla mänskliga och medborgerliga rättigheter, vilket innebär tillgång till personlig assistans och ett tillgängligt samhälle.