Stockpicker AB

Trade Alerts - negativt sentiment

Nyhet   •   Dec 14, 2009 22:12 CET

Stockpicker Trade Alerts har sedan ett par veckor utökats med ett stort antal aktier som nu bevakas dagligen. Tidigare var produkten koncentrerad till Large och Mid Cap-listorna. Idag belyser produkten även ett stort antal Small Cap-aktier som handlas med någorlunda hög likviditet. Detta har medfört att antalet tekniska signaler även ökat markant. Sentimentet var utan tvekan negativt dag. Vi räknade till 104 stigande, 36 oförändrade och 147 fallande aktier.

Även om vi väger antalet positiva och negativa säljsignaler mot varandra erhåller vi negativa indikationer inför tisdagens session. Endast en positiv Reversal uppstod, detta i Billerud. Samtidigt uppstod hela 13 kortsiktiga säljsignaler. Vi observerade även att dubbelt så många aktier uppvisade negativa trendbrott som positiva idag.

XACT Trading och dess innevarande position i XACT Bear har under de senaste dagarna pendlat kring nollstrecket. I och med att OMXS30 steg idag backade vår position något och är nu  -0,4 procent. Vi har dock gott hopp om att så småningom stänga denna position med positiv avkastning vilket i så fall skulle innebära den fjärde raka vinsten.