IBM Sverige

Träffa IBM i Almedalen 2016

Nyhet   •   Jul 01, 2016 13:26 CEST

Under Almedalsveckan kommer IBM att vara på plats och ta del i flertalet intressanta seminarier och diskussioner på temat IT i samhällets tjänst. Fokus är på hur IT och digitalisering kan utveckla samhället.

Varmt välkomna att besöka nedan seminarier, ta gärna fatt i oss om du vill diskutera mer!

Vad behövs för att samverka över gränser? Om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

Tid: 4 juli 2016 13:30 - 14:30

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 - Aulan.

Deltagare: 

Lars Wiigh, EU-ansvarig och Affärsutvecklingschef IBM
Magnus Larsson, leg. Psykolog, docent och lektor, Institut for Organisation, CBS
Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset

Ämnesområde: Digitalisering

Vår tids stora samhällsutmaningar är beroende av samverkan mellan många och oväntade aktörer, samarbete som trotsar gränser av olika slag, däribland tankens begränsning kring hur verksamhet bör organiseras och ledas. Vad behöver vi förstå för att lyckas med samverkan över gränser?

Teknik mot korruption - Technology against corruption

Tid: 5 juli 2016 12:00 - 12:45

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 - Ala/Greenroom

Deltagare:

Maria Fürst, specialist - counter fraud, public safety and intelligence, IBM Svenska AB
Sturt Ison, Solution Professional - Counter Fraud, Intelligence & Public Safety, IBM Finland Ab

Ämnesområde: Digitalisering, Rättsväsende/brott

Bedrägerier växer i omfattning och blir samtidigt allt mer komplexa. De medför ekonomiska förluster, skadar verksamhetens rykte och urholkar medborgarnas förtroende. Avancerade analysverktyg ger oss idag möjligheter att agera snabbare och mer effektivt på hotbilder och för att upptäcka brott.

Är elbilarnas tid förbi eller räddar de staden? – med näringslivet som drivkraft

Tid: 6 juli 2016 08:30 - 09:20

Plats: Teaterskeppet - Teatersalongen, 1tr ned

Deltagare:

Jonas Pergament, gbs sweden country leader, IBM Svenska AB
Ola Alterå, vd, Sustainable Innovation
Susanna Hurtig, director e-mobility nordic, Vattenfall
Robert Larsson, divisionschef discreate automation & motion, ABB Sverige
Belan Bahram, styrelseledamot, Taxi Stockholm
Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot, Gröna bilister
Roland Elander, projektledare, Sustainable Innovation

Ämnesområde: Klimat/miljö, Kommunikationer

Övergången till elbilar går långsamt, hönan och ägget-problematiken för laddare/elbilar består och kraftfulla initiativ saknas. Näringslivet har därför skapat en modell där företag gemensamt skapar efterfrågan på elbilstaxi. Hör om initiativet och modellen som kan snabba på hållbara lösningar.

Sveriges framtid som IT-nation – digitalt I-land eller U-land?

Tid: 6 juli 2016 09:00 - 10:00

Plats: Mellangatan 7, Nowas trädgård

Deltagare:

Carl Mikael Dufberg, vice VD, IBM
Ann Persson Grivas, biträdande generaldirektör, Försäkringskassan
Katarina Berg, global HR-chef, Spotify
Carl Cederschiöld, före detta finansborgarråd, Stockholms Stad
Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Ämnesområde: Digitalisering

Sveriges utveckling som IT-nation går inte lika snabbt längre. Varför halkar vi efter andra länder? Kan Sverige ta sig tillbaka till den ledande positionen? Hur påverkar bristen på kompetens samhälle och näringsliv? Vilka politiska åtgärder krävs för att Sverige ska kunna utvecklas som IT-nation?

Flyktingmottagande och integrationen – hur kan IT användas för en snabbare integrationsprocess?

Tid: 6 juli 2016 10:30 - 11:30

Plats: Mellangatan 7, Nowas trädgård

Deltagare:
Mathias Wahlsten, chef integration och etablering, Arbetsförmedlingen
Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället, SKL
Lars Sjöström, senior rådgivare, VIRGOkonsult
Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Ämnesområde: Digitalisering, Integration/mångfald

Hur kan IT användas för att förbättra mottagnings- och integrationsprocessen? Kan nyanlända själva ta mer ansvar i asylprocessen genom smarta IT-verktyg? Kan modernare verktyg för digital matchning av kompetenser och arbetsuppgifter göra det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden?

Myndighetsutövning 2025 – integritet och säkerhet. Från storebror ser dig till lillebror berättar

Tid: 6 juli 2016 13:00 - 14:00

Plats: Mellangatan 7, Nowas trädgård

Deltagare:

Marcus Hallberg, expert IT-säkerhet, IBM
Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, SKL
Arne Kåhre, enhetschef offentlig sektor, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Ämnesområde: Digitalisering

Hur ser myndighetsutövningen ut 2025? Hur kan information delas mellan myndigheter? Hur ska IT-säkerhet bli en integrerad del av all offentlig verksamhet och hur hanterar man frågan så att det inte hämmar utvecklingen? Hur ser riskerna och möjligheterna ut kopplat till den enskilda medborgaren?

Läs Marcus Hallbergs blogginlägg om ämnet här!

E-hälsa och personligt hälsokonto – IT som verktyg för ett friskare Sverige

Tid: 6 juli 2016 14:30 - 15:30

Plats: Mellangatan 7, Nowas trädgård

Deltagare:

Thomas Lithner, avdelningschef, eHälsomyndigheten
Daniel Forslund, landstingsråd med ansvar för digitalisering, SLL
Sofie Zetterström, vice VD, Inera
Josefin Landgård, COO och medgrundare, KRY
Patrik Sundström, chef E-hälsa, SKL
Göran Modin, affärsområdeschef, primärvård och rehabilitering, Praktikertjänst
Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Ämnesområde: Digitalisering, Vård och omsorg

Människor lever längre. Det medför att allt större krav ställs på samhället att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa och en bättre sjuk- och åldringsvård. Kan vi skapa en ökad egenmakt och individnytta med moderna IT-verktyg? Är det möjligt att skapa ett friskare Sverige med hjälp av IT?

Hur bygger vi smarta och hållbara städer med hjälp av modern IT?

Tid: 6 juli 2016 16:00 - 17:00

Plats: Mellangatan 7, Nowas trädgård

Deltagare:

Mikael Haglund, CTO, IBM
Vesna Jovic, kommundirektör, Huddinge kommun
Katarina Pelin, kommunchef, Båstad kommun
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco
Carl Cederschiöld, före detta finansborgarråd, Stockholms Stad
Greger Wikstrand, CTO, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Ämnesområde: Digitalisering

Hur bygger man smarta städer med hjälp av IT? Kan den ökade uppkopplingen av fysiska ting bidra till hållbarhet i samhällsutvecklingsprojekt? Hur mycket sparar man om man skär ner på uppvärmningskostnaderna med 20 procent i byggnader inom den offentliga sektorn? Och hur hanterar man riskerna?

Du kan även följa oss på bloggen för uppdateringar under veckan för länkar till mer information om IBM Watson Health.