Saxborn Fastigheter

Träning ger mikrolån till Afrika

Nyhet   •   Jan 16, 2014 15:14 CET

Sedan några år tillbaka har Saxborn Fastigheter genom MYC4 lånat ut pengar till mindre afrikanska entreprenörer som saknar kapital för att starta eller utveckla sin verksamhet. Genom ny träningssatsning för Saxborn Fastigheters personal, ger varje tränad timma 15 SEK till nya lån genom MYC4. En win-win situation för både personal, Saxborn Fastigheter och nya låntagare.

Vad är MYC4?

MYC4 är en marknadsplats online som bygger broar mellan företag/privatpersoner i Sverige och afrikanska entreprenörer som saknar kapital för att utveckla sitt företag. Det kan bero på att banken inte godkänner dem som kunder för att de är för "små", de har inget att sätta i pant, korrupta banksystem, byråkrati, att de bor för långt ut på landsbygden och har svårt att ta sig in till städerna.  Genom att Saxborn Fastigheter lånar pengar till miniföretagare mot en rimlig ränta kan de bygga upp sina företag trots dessa hinder.

Via mikrolån kan varje enskild person/ företag låna ut belopp från €5 och tillsammans finansiera en rörelse i Afrika.  Varje långivare lämnar ett bud och önskad ränta. De mest attraktivaste lånen får vara med och satt medelränta gäller för samtliga lånegivare.

Hjälp till självhjälp

Genom att låna ut pengar via MyC4 bidrar Saxborn Fastigheter med hjälp till självhjälp. Lån som skapar nya möjligheter för låntagaren, dess familjer och människor i deras närhet.

Utan pant och med ungefär 60 % återbetalning ser Saxborn Fastigheter inte detta som en investering utan mer som ett socialt ansvarstagande. Målet med dessa lån är inte att skapa vinster utan all eventuell avkastning som sätts tillbaka in i MYC4 genom nya lån.

Träning som ger mer än bara fysiskt välmående

Att träning ger både fysiskt och psykiskt välmående är ingen nyhet. Saxborn Fastigheter vill sporra de anställda att träna mer och få de positiva effekter som träning medför. Det görs genom att för varje timme som spenderas i motionens tecken investerar Saxborn Fastigheter 15 SEK till nya lån via MYC4. Varje månad ackumuleras personalens motionerade timmar och generade timmar förvandlas till pengar som förs över till MYC4. Tillsammans väljer personalen ut nya låntagare och önskad ränta. Eventuella ränteintäkter går tillbaka till potten och nya lån kan ges.

Träningssatsning som ger mersmak

Detta är en ettårig träningssatsning som eventuellt kan förlängas. Redan efter tre månader har en ökning skett i antal träningstimmar som i sin tur har bidragit till fler mikrolån. På vägen har personalen sporrat varandra att träna mer och tillsammans har man skapat nya lån och möjligheter för mindre entreprenörer i Afrika.