Västtrafik

Trafiknyheter i Sjuhärad från 11 december

Nyhet   •   Dec 08, 2011 16:27 CET

Västtrafiks nya tidtabell som börjar gälla den 11 december innebär ett antal mindre justeringar av kollektivtrafiken i Sjuhärad. Förändringarna görs för att på olika sätt underlätta för fler att åka kollektivt.

Bland nyheterna kan nämnas att linje 1 i Borås, som är mycket populär, kommer att gå ännu oftare – var 6:e minut i högtrafik. Det ska ge mer utrymme ombord, och större chans att få sittplats.

Andra nyheter gäller linje 101 som går sträckan Göteborg–Bollebygd–Borås, och vissa turer även till Ulricehamn. På morgnar och eftermiddagar kommer fler av 101:ans turer än tidigare att gå via företagsområdet i Sandlid, för att underlätta för de som åker kollektivt till arbetet.

Kvällsturen med buss 101 från Göteborg flyttas, så att den inte går så nära inpå tågets avgång. Det ger en bättre spridning av resmöjligheterna.

Ytterligare en förändring är att buss 200 får en ny avgång från Ulricehamn kl 20.23, tänkt att passa de som jobbar nattskiftet på Borås sjukhus.

För mer information om samtliga förändringar i Sjuhärad:

www.vasttrafik.se

För mer information:
Camilla Holtet, affärsområdeschef 0705–21 82 13
Västtrafiks presstjänst 0771–41 43 99