Itero Business Solutions

Trafiksystem Väst AB investerar i nytt affärssystem med Itero som ny leverantör

Nyhet   •   Feb 21, 2017 14:58 CET

Trafiksystem Väst AB, del av Erlandsson Holding, investerar i nytt standardiserat affärssystem tillsammans med Itero som systemleverantör

Trafiksystem Väst AB har upphandlat ett nytt affärssystem för att få stöd i sin tillväxt. Det nya affärssystem är ett Microsoftbaserat system som bygger på Dynamics NAV, med branschspecifika funktioner. Verksamhetssystemet innefattar projekthantering, service och ekonomifunktioner. Projektet innehåller även integrationer mot områdesspecifika expertsystem för utvalda processer såsom inköpshantering.

”Vårt största kriterie var att välja ett standardsystem som i så hög utsträckning som möjligt stödjer, och kan hjälpa oss att förbättra, våra processer. Vi måste också kunna köpa detta som en tjänst, där det i leveransen ingår att vi ständigt kan hålla oss på senaste versionen utan att det kräver allt för mycket av oss själva” säger Lars Wiesner, inköpschef, på Trafiksystem.

”Att Trafiksystem är så måna av att använda sig av våra Best Practices och fördefinierade flöden för branschen ger oss en möjlighet att med små medel alltid hålla dem up to date med ny funktionalitet som släpps i produkten. Det tror jag är oerhört viktigt när utvecklingen går så fort. 4PS är byggt på inputen från väldigt många kunder i samma bransch och fylls hela tiden på med ytterligare funktionalitet” säger Tony Robertsson, partner och seniorkonsult, Itero.

Läs mer om projektet här.