CoachWalk Academy AB

Transformerande Ledarskap och Coaching - utbildning i Malmö!

Nyhet   •   Sep 17, 2012 17:04 CEST

CoachWalk Academy ger i samarbete med Alan Seale denna utbildning som baseras på Alans bok "Create a World That Works"; den ger dig effektiva metoder att använda både som ledare och coach. "Transformerande Ledarskap och Coaching" är arbetssätt somhjälper dig att snabbt komma till problemets kärna så att du kan fokusera på att förstå och lösa situationen. Utöver det strävar metodiken även mot lösningar som är långsiktigt hållbara för de inblandade parterna.

Läs mer och anmäl dig här