Transportföretagen

TransportGruppens Stefan Back till klimatmötet i Durban

Nyhet   •   Dec 01, 2011 09:25 CET

– På ett övergripande plan skulle jag vilja se en diskussion om ”Plan B”, säger Stefan Back, TransportGruppens chef för hållbar logistik, som kommer delta på klimatkonferensen i Durban.

– För mig är transportfrågorna de viktigaste. Jag vill att det lyfts fram vilket arbete som pågår i transportsektorn men också att det tar tid att ställa om från fossila bränslen i vår sektor. På ett övergripande plan skulle jag vilja se en diskussion om ”Plan B”, vad världen bör göra till dess ett nytt bindande globalt avtal om utsläppsminskningar kan undertecknas. En sådan Plan B kan inte bara (som nu ofta hävdas) vara att EU (och Sverige) ska ”gå före” genom hårdare begränsningar själva. Sådana krav kostar pengar, och om de leder till att industrin (som vår egen energiintensiva stål- och papperstillverkning) väljer att producera utanför EU har vi enbart exporterat utsläppen utan att minska dem, samtidigt som vi tappar konkurrenskraft och sysselsättning i Europa.

– Detta innebär inte att vi bara kan säga nej, klimatproblemet blir inte mindre för att andra länder inte ser det på samma sätt som vi. Det är knäckfrågan tycker jag, hur tar vi nödvändiga ytterligare steg i klimatarbetet utan att ”skjuta oss i foten”.

TransportGruppens Stefan Back är utsedd av arbetsgivar- och näringslivsgruppen inom Europeiska Ekonomiska & Sociala Kommittén (ESK) att vara en av deras representanter vid klimatkonferensen. Han åker till Durban för att delta i den stora konferens som pågår parallellt med förhandlingarna. Ett arrangemang med hundratals seminarier och debatter under de veckor klimatmötet hålls.