Vectura

Tre certifierade trafiksäkerhetsgranskare utsedda på Vectura

Nyhet   •   Okt 11, 2012 10:30 CEST

Tre Vecturamedarbetare har certifierats som trafiksäkerhetsgranskare av Transportstyrelsen. Certifieringen innebär att de är godkända att genomföra trafiksäkerhetsgranskning av planerade och befintliga vägar enligt vägsäkerhetslagen.

Mohsen Towliat, Mats O Petersson och Malin Ekman från Vectura har blivit certifierade trafiksäkerhetsgranskare av Transportstyrelsen. Trafiksäkerhetsgranskarnas roll är att öka trafiksäkerheten genom att granska befintliga vägar, dokument för planerade vägar och redovisa trafiksäkerhetsproblem, risker och avvikelser enligt den nya vägsäkerhetslagen.

– Den nya lagen lyfter Sveriges trafiksäkerhetsarbete ytterligare. Idag finns endast ett fåtal certifierade trafiksäkerhetsgranskare i Sverige och vi är mycket nöjda över att vi på Vectura kan kvalitetssäkra befintliga och planerade vägar för ökad trafiksäkerhet, säger Mohsen Towliat, teknikchef för trafiksäkerhet på Vectura.

Vägsäkerhetslagen trädde i kraft i december 2011 och ställer krav på väghållaren att vidta olika åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. Väghållaren måste exempelvis göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägbyggnadsprocessen. Därefter granskas vägbygget av trafiksäkerhetsgranskare. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv och gäller för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet, vilket för Sveriges del i princip motsvarar landets Europavägar.

Läs mer om trafiksäkerhetsgranskare och vägsäkerhet på Transportstyrelsens hemsida

För mer information, kontakta Mohsen Towliat, teknikchef trafiksäkerhet Vectura, 010-4846264, mohsen.towliat@vectura.se