Interimum AB - Utbildningar och konsulttjänster inom HR

Tre frågor till Bengt Savén utbildare i LedarStegen

Nyhet   •   Nov 29, 2016 11:09 CET

Hej Bengt!

Varför tycker du det är viktigt att gå en ledarskapsutbildning?

Ledarskap är grunden till bra och värdeskapande samarbete. Att utvecklas som ledare är därför ett ansvar som vi alla bör axla – inte minst vi som verkar som chefer eller projektledare.

Men det är svårt att hinna bottna och påverka sitt eget beteende i en stressig vardag. Att bara hasta å göra som andra är sällan det bästa. För att utvecklas behöver vi ny input och tid för att reflektera. Därför behövs braledarskapsutbildningar.

Varför har du valt att arbeta som utbildare i LedarStegen?

Jag har sett mycket bristande ledarskap som inte beror på bristande vilja, utan på att man inte riktigt fått stöd att inse vad som är viktigast och verktyg för att göra rätt. Och jag har sett flera ledare som har lyckats bli lysande chefer, bl.a. genom att använda ”leana och agila” principer.

Jag skrev boken LedarStegen för att ge enkelt och handfast stöd till dem som vill utveckla sitt ledarskap. Och jag har blivit jätteglad av att så många hör av sig och vittnar om att det funkar – de säger sig återkomma till boken för konkreta råd på hur de kan hantera svåra situationer i sin vardag.

Hur upplever du att ledarskapsprogrammet LedarStegen skiljer sig ifrån andra program på marknaden?

Jag anser att LedarStegs-programmet skiljer ut sig på tre sätt:

  1. Det följer en handbok som varje deltagare kan återkomma till både under och efter programmet.
  2. Det bygger på att teori kopplas till var-och-ens verklighet genom övningar och coachning mellan träffarna.
  3. Det handleds av tre mycket skickliga FFA-coacher med omfattande erfarenheter från ledarskap i olika miljöer.