Impact Executives

Tre snabba med Catharina Mannerfelt

Nyhet   •   Feb 01, 2017 10:00 CET

Vi bjöd Catharina Mannerfelt, partner på Alumni, på en kopp kaffe för att prata styrelsesammansättning och utmaningar kopplat till det.

Vilken fråga möter ni oftast kring styrelsers sammansättning?

- Styrelser, och ägare, uttrycker ett ökat behov av mångfald i styrelserummen, både vad gäller inneboende mångfald (kön, ursprung etc.) och förvärvad mångfald (funktionell inriktning, inlärd kompetens etc.). Genom en ökad mångfald förbättras såväl referensramarna och gruppdynamiken, men det ställer även högre krav på ordföranden som ofta går från att leda en relativt homogen grupp till att leda en alltmer diversifierad grupp.

På vilket sätt ser du att Impact Executives kan stödja styrelser i dessa utmaningar?

- I vår tid accelererar utvecklingshastigheten och nya frågeställningar blir snabbt kritiska så det är värdefullt att ta in en rådgivare, en impact advisor, som snabbt kan agera stöd till gruppen i expertfrågor.

Vad gör Impact Executives unika?

- Med affärsområdet Impact Advisory kan Impact Executives erbjuda styrelser rådgivare med en bred erfarenhet från både styrelse- och operativa roller. Det gör vårt arbete oerhört effektivt. Impact Executives har ett entreprenöriellt angreppssätt och kan agera snabbt, effektivt och pragmatiskt. Impact Executives och Alumni kompletterar varandra på ett bra sätt då vi kan erbjuda våra klienter en helhetslösning både på styrelse- och ledningsgruppsnivå.