Spårvagnar i Skåne

Tredjedelsmålet i Lund viktigt för trafikekonomin

Nyhet   •   Feb 15, 2013 11:31 CET

Låt oss först reda ut begreppen, vad menar vi när vi talar om trafikekonomi?
Med trafikekonomi menas biljettintäkter och kostnader för trafikdriften. I det här fallet talar vi om Skånetrafikens biljettintäkter och kostnader för trafikoperatör, depå och fordon.

Hur skiljer sig förutsättningarna mellan städerna?
Hittills har vi fokuserat på Malmö och Lund när det gäller trafikekonomi. Den stora skillnaderna mellan städerna är att spårvägen i Lund är en del i byggandet av en ny stadsdel i Brunnshög. Det blir därför svårare att göra en resandeprognos då den är mycket beroende av utbyggnadstakten. Resandet är också mycket beroende av hur mycket man vågar prioritera spårvagnen på bilens bekostnad och om man uppfyller det så kallade tredjedelsmålet.
I Malmö byggs spårvägen i en mer färdigbyggd stad som redan nu är i behov av en ökad kapacitet i kollektivtrafiken. Kortfattat kan man säga att i Malmö behövs spårvägen av kapacitetsskäl redan idag, i Lund behövs spårvägen av kapacitetsskäl i framtiden och för att möjliggöra ett utbyggt Brunnshög.

Hur viktig är trafikekonomin för satsningarna på spårväg?
Det avgörande för spårvägen är samhällsekonomin och de samhällsnyttor som en spårväg genererar. I det sammanhanget är trafikekonomin en mindre del. Trafikekonomiutredningarna är dock ett sätt att identifiera kostnadseffektiva lösningar, som kan tas tillvara i ett tidigt skede.

När publiceras resultaten med fakta och siffror?
Utredningen för Lunds del kommer i mars och för Malmö lite längre fram i vår.