Skoljobb Sverige AB

Trelleborgs skolor stärker sitt varumärke genom Skoljobb.se

Nyhet   •   Dec 28, 2009 21:02 CET

Allt fler arbetsgivare inom skola och utbildning väljer att samarbeta med Skoljobb.se för att stärka sitt varumärke, i syfte att långsiktigt behålla kompetens och också underlätta framtida rekryteringar. Lärare inom förskolan pch lärare inom grundskolan, samt ledare, är de målgrupper där rekryteringsbehovet är som störst de närmsta åren i Trelleborgs för- och grundskolor.

- Vi har insett att vi måste stärka vårt varumärke och att göra Trelleborgs kommun som arbetsgivare mer synligt, säger Helen Svensson, personalchef på Skolförvaltningen i Trelleborg och initiativtagare till marknadsföringsarbetet

- Genom samarbetet med Skoljobb.se når vi ut till fler personer, inte bara i vår region utan i hela landet. Når vi en bredare målgrupp och får sökande utifrån skapas nya idéer – det är viktigt för vår utveckling! Det handlar inte bara om att locka rätt kompetens, utan även om att hitta är rätt människor.

Ytterligare ett område där Trelleborgs kommun vill satsa på för- och grundskolan är lärarlyftet och nästa steg blir förskolelyftet, menar Helen Svensson:

- Vi vill ge ökad kompetens och skapa engagemang i arbetet. Vi tror att det är mycket positivt att varva arbetsliv och studier, det är viktigt att lyfta sig från vardagen emellanåt. Det ger ett bredare perspektiv.

- Genom Skoljobb.se har vi fått en bra dialog och de är snabba i att återkoppla kring våra marknadsföringsidéer.

Uppfylla varumärket internt

Extern marknadsföring är dock inte tillräckligt, menar Helen Svensson:

- Vi kan inte bara säga att vi är en attraktiv arbetsgivare, utan vi måste på olika sätt verka internt för att skapa förutsättningar att vara det. Detta gör vi bland annat genom att utveckla ett ledarskap där våra chefer ges möjlighet att jobba närmare sina medarbetare och utöva ett pedagogiskt ledarskap.

Varumärkesexperten Kaj Runelund håller med:

- En skola som vill jobba med sitt varumärke måste vara trovärdig och börja med den skola man har idag. Vill man skriva en platsannons måste beskrivningen av skolan stämma överens med den bild som redan finns. Elever och lärare är inte dumma och ett varumärke är ingenting man kan låtsas. Varumärket är det löfte som är uppfattat externt och uppfyllt internt.

Fördelar med genomtänkt strategi

Jens Johansson, vd på Skoljobb.se:

- Vi är glada över att Trelleborg vill jobba med oss långsiktigt som en del i sin arbetsgivarprofilering. Många arbetsgivare har redan sett fördelarna med en genomtänkt strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare inom skolan. Man måste vara uthållig och långsiktig i sin marknadsföring för att lyckas.

- Vi har många års erfarenhet av arbetsgivarprofilering inom skola och utbildning och har märkt hur Skoljobb.se kan bidra till att bredda arbetsgivares nätverk med fler personer som vill jobba i skolan. De flesta som använder Skoljobb.se jobbar idag inom skola och utbildning men är nyfikna på andra eller nya alternativ.