Aspekta

Trelleborgs VD pratade om kommunikation som styrmedel hos Aspekta

Nyhet   •   Mar 26, 2012 16:12 CEST

Den viktigaste målgruppen för Trelleborg och Peter Nilsson är kunderna. ”Allt vi kommunicerar ska på ett eller annat sätt syfta till att förbättra våra relationer med kunderna. Det är där allt avgörs, det är ”the moment of truth”. Vi har ett uttalat fokus att arbeta mer med snabbare, elektronisk kommunikation mot våra kunder, till exempel via appar eller sociala medier. Inom tätningar har vi sedan en tid en populär app där man på ett enkelt sätt kan räkna ut dimensionerna på den tätning man söker. Vi har också startat en Facebookgrupp om tätningar som på kort tid har fått över 60 000 medlemmar!”

”Det är motsättningarna som är den kommunikativa utmaningen för oss, samtidigt är det just motsättningarna som är intressanta”, menade Peter Nilsson vidare. ”Som ett börsnoterat bolag brottas vi med motsättningen kortsiktigt eller långsiktigt. Den finansiella marknaden fokuserar på hur det ser ut det närmaste kvartalet, men vi vill hellre lyfta blicken och beskriva vart vi är på väg på längre sikt. Internt är det viktigt att ha med båda dimensionerna, det vill säga dels sätta kortsiktiga mål, men även visa på vart vi är på väg på längre sikt”.

En annan dimension som är viktig att hantera för en internationell koncern som Trelleborg är motsättningen mellan det globala och det lokala. ”Självklart sker alla affärer lokalt”, säger Peter Nilsson. ”För oss centralt gäller det att utveckla globala verktyg som gör det enklare för våra affärsenheter att agera på ett effektivt och enhetligt sätt. Det är något som är viktigt inom till exempel rekrytering, Talent Management. Vi har utvecklat processer och verktyg för till exempel platsannonsering eller hur en arbetsmarknadsdag ska genomföras, men själva genomförandet och arbetet med detaljerna sker lokalt ute i dotterbolagen.”