Lexmark

Trots den digitala revolutionen förblir banksektorn pappersdriven

Nyhet   •   Dec 12, 2013 12:00 CET

Den finansiella sektorn i Sverige har alltid varit en enormt informationsdriven industri och de flesta bankerna behöver idag fortfarande skriva ut handlingar som rör lån, nya konton eller andra kundserviceärenden. Till detta har analysföretaget IDC förutspått att mängden ostrukturerad data lagrad i datorer som bland annat rör PDF-filer, e-postmeddelanden, sparade webbsidor, bilder, videor etc. kommer att öka till 40 zettabytes år 2020. Det är en 50-faldig ökning räknat sen början av 2010. Så här säger Magnus Åhlén, försäljningschef Sverige på Lexmark, om den långsamma utvecklingen och om att även den mest moderna banken idag fortfarande är tungt pappersberoende:

 – Att dagligen handskas med mängder av ostrukturerad data i olika former är en enorm bromskloss för kundservicen vilket lätt kan leda till att misstag begås. Vi arbetar ständigt för att hjälpa företagen att bli mer flexibla, en viktig del i detta är on-demand lösningar och att ha material lagrat i ett centralt dokumenthanteringssystem. Det kan underlätta den manuella inmatningen, effektivisera samarbetet mellan såväl medarbetarna och kunderna på olika kontor och eliminera papperstunga processer.