Newsroom AB

Tryckta medier ingen miljöbov

Nyhet   •   Sep 30, 2010 14:00 CEST

Digitalt eller tryckt? Det är en fråga som fler och fler ställer sig. Svaret är kanske oväntat. Tryckta medier är inte den miljöbov som många tror.
En ny trendrapport visar också att det krävs en trycksak för att det ska vara ”på riktigt”.

I trendrapporten POP10* framkommer det bland annat att:
• Svenska folket fortfarande gillar det tryckta mediet, man vet att det tryckta består och är ”på riktigt”.
• Närmare hälften av alla svenskar säger att de bättre kommer ihåg innehållet i tryckta medier jämfört med digitala.
• 80 procent av svenskarna föredrar det tryckta formatet när de verkligen behöver koncentrera sig, visar undersökningen.

När det gäller miljöpåverkan visar en studie på KTH:
• Att en person som läser en tidning på nätet i 30 minuter påverkar miljön i ungefär lika hög grad som en person som får en dagstidning hem i brevlådan eller köper en i affären.
• Att läsa en tidning per dag motsvarar ett årligt utsläpp av koldioxid jämförbart med en bilresa på omkring tio mil.

En fransk studie, framtagen av miljökonsultföretaget Carbone 4, visar också att:
• Du måste läsa över 80 böcker per år för att den digitala varianten ska ha en lägre miljöpåverkan än pappersboken.
• Studien jämförde koldioxidavtryck hos e-böcker och traditionella pappersböcker.

Dessutom är papper, till skillnad från elektronik, nedbrytbart. Pappret tillverkas till stor del av förnybara råvaror och fibrerna används flera gånger före förbränning.

* Trendapporten Power of Print (POP10) är framtagen av Grafiska Företagens Förbund, Papyrus, Posten och Arctic Paper.

För mer information, kontakta:
Leif Simonsson, 031-712 40 11