Svenska Vård

Trygghetsdagen

Nyhet   •   Sep 08, 2014 11:02 CEST

Varje dag inträffar incidenter som skapar rädsla, frustration och en känsla av att man inte räcker till. Incidenter där vårdare/behandlare och vårdgivare tvekar om vilket mandat och ansvar man har. Det är svåra och komplexa frågor som Svenska Vård tar på allvar och vill belysa genom att bjuda in till Trygghetsdagen.

Genom vardagsnära exempel kommer vi att diskutera förutsättningar och villkor för ökad trygghet för medarbetare och vård- och omsorgstagare. Detta gör vi tillsammans med vårdgivare, myndigheter och experter. Ambitionen är att identifiera de viktigaste förbättringsområdena.

PROGRAM

09:00 – 09:30 Trygghetsdagen invigs av Lena Hök, Hållbarhetschef försäkringsbolaget Skandia. Lena och Skandia arbetar förebyggande, bland annat genom initiativet Idéer för livet.

09.30 –10.30 Fall ur verkligheten som påverkar trygghet: Tre vårdgivare delar med sig av exempel som påverkat tryggheten för medarbetare och vård- och omsorgstagare med anknytning till olika verksamhetsområden.

10.30 –11.00 Fika & mingel med samarbetspartners.

11.00–12.00 Trygghet i vårdmiljön: Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Polisen,Kommunal, Anhörigas Riksförbund m fl.

12.00 –13.00 Lunch och mingel med samarbetspartners.

13.00 –14.00 Föreläsning om olika metoder och verktyg: Föreläsning av Petra Björne, fil dr kognitionsvetenskap och verksam inom Malmö Stad. 

14.00 –14.30 Fika & mingel med samarbetspartners.

14.30 –14.45 Sammanfattning.

14.45 –16.30 Föreläsning: David Eberhard, psykiater, författare och debattör. David är bland annat överläkare inom psykiatrin och en aktiv samhällsdebattör. Han har bland annat skrivit boken ”I Trygghetsnarkomanernas land”