Geomeer

Trygghetslarmen lämnar hemmet

Nyhet   •   Nov 17, 2011 11:48 CET

Susanne Hultgren-Edholm och Alf Andersson på Anhörigas Riksförbund märker att intresset för nya trygghetslarm ökar – och man vill att de ska fungera också utanför hemmet.

Oron finns där ibland när barnen själva går hem från skolan, när man går hem sent eller när man inte vet hur mamma har det på äldreboendet. Lösningen för de äldre har hittills varit trygghetslarm med begränsad räckvidd att fästa runt handleden, men nu växer det fram ny teknik som fungerar i många fler situationer. Och som inte begränsar tryggheten till innanför hemmets väggar.

– Tidigare fanns inte den tekniska möjligheten och då hade vi bara oron. Nu kan man välja mer och hitta det trygghetslarm som passar bäst för både den äldre och de anhöriga, säger Alf Andersson, vice ordförande i Anhörigas Riksförbund.

I dag består hälften av befolkningen av personer som är 45 år eller äldre. Redan 2030 beräknas 25 procent av befolkningen vara 65 år eller äldre jämfört med 17 procent i dag. 

De traditionella trygghetslarmen fungerar bra i hemmet och närmiljön – om man inte går för långt utanför eller om väggarna är för tjocka. De är också beroende av det fasta telefonnätet och när allt fler går över till mobiltelefoner blir det en extra kostnad för den äldre eller de anhöriga.

– Vi märker att allt fler vill ha trygghetslarm som verkligen fungerar överallt. Inte minst så vill anhöriga till äldre vara säkra på att mamma eller pappa kom hem ordentligt från tandläkaren eller läkarbesöket, säger Susanne Hultgren-Edholm, anhörigkonsult inom Håbo kommun och ledamot i Anhörigas Riksförbund.

Mobila larm med GPS

Ett mobilt och GPS-baserat trygghetslarm fungerar överallt och visar exakt var personen befinner sig. Det underlättar eftersom det oftast är svårt att i en pressad situation uppge adressen.

Mikael Bergbom är VD på svenska Geomeer (www.geomeer.com) som har en mobil trygghetstjänst för både äldre och yngre. Tjänsten består av ett trygghetslarm med GPS-mottagare och rörelsesensor som skickar data via mobilnätet. Dessutom finns en webbportal där alla inställningar görs med en vanlig webbläsare.

– Ett trygghetslarm är också till för vänner och anhöriga, därför använder vi världens största larmcentral – det sociala nätet. Inträffar något skickar Geomeer ett SMS eller e-post direkt till alla man knappat in som kontakter och de kan sedan se exakt var man befinner sig på en webbkarta, berättar Mikael.

Ökat intresse för teknik och design

Inom Anhörigas Riksförbund märker man att de äldre har andra anspråk och krav än tidigare generationer. Dessutom har yngre anhöriga ett helt annat teknikintresse som påverkar valet av trygghetslarm.

Alf och Susanne träffar många anhöriga som också är intresserade av design och funktion – inte enbart säkerhet.

– Jag möter allt fler som tycker att de grå trygghetslarmen på handleden är fula. Man vill ha snyggare saker där knapparna är mer diskreta, berättar Susanne.