Episcope Monitoring Systems AB

TuJo AB går framåt med Episcope

Nyhet   •   Feb 10, 2017 10:12 CET

Episcope har framgångsrikt levererat system till flertalet sågverk, stora som små.

Smålandssågen Ture Johansson Trävaru har skrivit ett avtal med Episcope AB om att installera verktyget Epilog på huvuddelen av sin produktion. Epilog är ett system för produktionsuppföljning exklusivt framtaget för sågverk och är mycket uppskattat av kunderna, särskilt mellanstora köpsågverk.

I fallet med TuJos installation gäller det sju enheter på mätstation, såg, justerverk och hyvlerier. Målet är att öka tillgängligheten, få bättre koll på produktionstakt och stillestånd, samt att skapa en ekonomisk översikt i nära realtid av produktionen för att kunna styra rätt i framtiden, dels vad gäller produktmix men även genom att guida inköpssidan med aktuella marginaler.

"Detta är vår enskilt största affär och samtidigt extra spännande då man från kundens håll visat stort intresse och förståelse för nyttan med systemet. Man har stora ambitioner för vad man kan utnyttja Epilog till.", säger Episcopes VD Pontus Appel. 

Arbetet med uppsättningen av systemet är redan påbörjat och man räknar med att ha de första enheterna uppe och rullandes inom några veckor. Redan då kommer man kunna följa produktionstakt och stopptider på skärmar i produktionen och på kontoret.

"Vi har stora förhoppningar på Epilog", säger Martin Turesson, produktionschef såg, hos TuJo. "Vi vill skapa oss en bättre bild av hur driften ser ut, och framför allt hur ekonomin skiljer sig mellan olika dimensioner och produkter. Detta är något vi brottas med som så många andra, men tillsammans med Episcope känner vi att vi kommer komma ett bra steg närmre det målet.", fortsätter han.  

Episcope ökar i och med detta avtal takten rejält vad gäller nya kunder. MAA såg i Ullared köpte nyligen ett liknande system och förhandling pågår med ett antal andra sågverk i regionen, så framtiden ser onekligen ljus ut för företaget och tjänsten. Förståelsen för vikten av uppföljning sprider sig i sågverksleden och behovet av ökad konkurrenskraft fungerar som påskyndare i den processen.