Linotol

Tunnelbanedepån Norsborg

Nyhet   •   Okt 03, 2016 10:00 CEST

I berget under Eriksbergsåsen i Norsborg byggs en ny tunnelbanedepå på röda linjen. Entreprenaden är en samverkansentreprenad mellan NCC och SL. I depån ska tågen förvaras och underhållas. Tre uppställningstunnlar finns nu utsprängda som tågen når via en 320m lång tunnel in i berget. Linotols uppdrag bestod i att projektera och utföra fyra stycken 275m långa betongplattor vars bredd endast uppgick till 1,5m. På betongplattorna ska 14m långa städvagnar framföras. Dessa styrs via en magnetslinga som sågas ner i centrum på plattan. Inga andra magnetiska fält får uppträda i plattans mitt, detta har Linotols konstruktörer löst genom att delvis armera plattan med glasfiberarmering.

Den största svårigheten med att gjuta så här pass långsmala plattor är risken för ovidkommande krympsprickor. Inga sprickanvisningsfogar eller dilatationsfogar finns i plattorna utan de är gjutna i en sammanhängande följd med enbart stumma arbetsfogar. Linotol har därför använt sig av ett väl genomarbetat och testat betongrecept med extremt låg krympning. För att inte behöva kompromissa med betongreceptet med avseende på pumpbarhet har all betong fraktats till gjutstället i minidumprar.

Ytskitet på plattorna består av Linotols egen hårdbetong Linotol Top i en ljusgrå kulör. Detta är en färdigblandad produkt som strös direkt i färsk betong. Kulören har valts för att stämma överens med det intilliggande massagolvet som utförs av Linotol Fogfria Golv AB.