Region Uppsala

TV: Region Uppsalas chefsutbildningar hyllas: "Ett förtroende från chefen"

Nyhet   •   Mar 19, 2018 11:01 CET

I förra veckan inledde flera förväntansfulla deltagare chefsutbildningen Morgondagens ledare, som är en utbildning för de som kan komma att bli framtidens ledare inom Region Uppsala.

– Det känns jättekul, det är som ett förtroende från chefen och ett bevis på att man kanske har egenskaper som man inte visste om att man hade själv, säger Annelie Hwass, ambulanssjuksköterska och bemanningsassistent som är en av deltagarna.

Hur känns det att få gå den här utbildningen?

– Jag tror att det är jättebra. Vi pratade i början om det här att skapa nätverk och att samarbeta, och det hade man inte fått chansen att göra om man inte hade gjort det inom Region Uppsala, fortsätter Annelie Hwass som har stora förhoppningar på utbildningen.

– Jag jobbar som ambulanssjuksköterska på halvtid, och bemanningsassistent som halvtid. Och jag har väldigt mycket kontakt med personalen i mitt vardagliga jobb. Så jag hoppas kanske kunna få lite mer verktyg för att kunna hjälpa dem, och själv bli säker på mina personliga egenskaper.

Anette Ferngren, som är ansvarig för chefsutbildningarna, ser bara fördelar med utbildningarna som Region Uppsala erbjuder.

– Det är ju jätteviktigt. Att vara chef och ledare i en politiskt styrd organisation är komplext. Det är klart att vi måste ge förutsättningar och möjligheter för att man så mycket som möjligt ska trivas och lyckas med sitt arbete, och för att våra chefer ska bli riktig bra ledare, säger Anette Ferngren, HR-strateg Ledarutveckling på Regionkontoret.

För vilka chefer passar dessa utbildningar?

– Syftet med våra chefsprogram är ju att ge stöd, utveckling och förutsättningar. Men för mig är det här också att vara en attraktiv arbetsgivare. Att vi har chefsprogram för morgondagens ledare, våra chefer som ska bli chefer i framtiden. Men också verktyg för nya chefer, och program för chefer som har varit ett längre tag och sitter på verksamhetsnivå – för strategisk höjd, fortsätter Anette Ferngren.

Vad finns det för olika utbildningar?

– Vi har tre olika chefsprogram. Vi har det Operativa chefsprogrammet, som är för dig som är ny chef, och det är fyra olika moduler som arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och ledarskap. När du har gått det här programmet finns det också sex olika påbyggnadsmoduler. Vi har ett program för Strategiskt ledarskap, när du har varit chef ett längre tag och sitter på veksamhetsnivå. Ett program som pågår under ett år, och som är jätteviktigt. Just för att vi ska få den här höjden. Sedan har vi ett program som heter Morgondagens ledare. Det är om du har ett intresse och du har visat ledarpotential. Det här programmet pågår ockss under ett år, och du blir nominerad av din chef.