Delecta Financial Events AB

Två nya order i början av emissionen

Nyhet   •   Jan 21, 2016 09:58 CET

Sjöstrands Coffee har öppnat sin emission inför noteringen på Aktietorget. I memorandumet skriver de att bolaget skall tredubbla sin försäljning under 2016. Tidigare år sålde man 5 500 expressomaskiner av eget märke.Av en händelse meddelar bolaget två order i början av emissiontiden. Den första handlar om att producera 3200 maskiner till ett värde på ca 3 MSEK under första kvartalet. Man säger i samma pressmeddelande att omsättningsmålet under året är 15 MSEK.Andra pressmeddelandet handlar om order till Bulgarien och Chile. Det totala ordervärdet är på ca 250 000 SEK och ordrarna kommer att levereras i slutet på februari. Samtidigt meddelar moderbolaget New Equity Venture att man har sålt hela sitt innehav i Sjöstrand till ett helägt dotterbolag.

Året har börjat på bästa sätt. Kapselmaskintillverkaren Sjöstrand Coffee får sin största order hittills, från sin generalagent i Europa, Ethical Coffe Company. Bolaget ska leverera espressomaskiner till ett värde av ca 3 miljoner SEK till det schweiziska bolaget.

Ethical Coffee Company har lagt en stor order för att svara upp på den ökade efterfrågan på Sjöstrands espressomaskin i Schweiz. Sjöstrand Coffee ska under första kvartalet producera 3200 maskiner till ett värde på ca 3MSEK. Under året ska Sjöstrands produkter lanseras på fler marknader i Europa, bland annat i Tyskland och Frankrike. Sjöstrand Coffee´s omsättningsmål för 2016 ligger på 15MSEK.

Just nu pågår teckningstiden i Sjöstrand Coffee Int AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden pågår till och med den 29 januari. Hela emissions-beloppet på 4,5 MSEK är garanterat.

Bulgarien och Chile är två mindre marknader för bolaget men med ordern till Bulgarien genom Atistio, finns bolagets produkter representerade på 15 marknader. Ordern till Chile genom distributören Swisspresso, är den andra på kort tid. Sydamerika är en intressant marknad som på sikt har stor potential. Det totala ordervärdet är på ca 250 000 SEK och ordrarna kommer att levereras i slutet på februari.

Just nu pågår teckningstiden i Sjöstrand Coffee Int AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden pågår till och med den 29 januari. Hela emissions-beloppet på 4,5 MSEK är garanterat.