Linköpings kommun

Två presskonferenser inför nämndsammanträden

Nyhet   •   Feb 17, 2016 14:22 CET

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Tid: Torsdag 18 februari klockan 9.00 - cirka 9.30
Plats: Schönbergsalen i Linköpings stadshus

Vi kommenterar bland annat flera om- och nybyggnader, sommarverksamhet samt ungdoms- och fritidsverksamhet.

Välkommen!

Jakob Björneke (S)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde

Tid: Torsdag 18 februari cirka klockan 9.30 (kan bli några minuter senare)
Plats: Schönbergsalen i Linköpings stadshus

Vi kommenterar bland annat tillsynsplan för byggande - som nämnden antar för första gången.

Välkommen!

Gunnar Gustavsson (MP)
ordförande bygg- och miljönämnden


OBS: Kultur- och fritidsnämndens ordförande har inte möjlighet att hålla presskonferens av praktiska skäl. Pressmeddelande kommer under torsdagen. Det blir inte heller någon presskonferens inför bildningsnämndens sammanträde, utöver den nämndgemensamma som hölls på onsdagen, då även ett ärende om mentorer från bildningsnämnden togs upp. Pressmeddelande om det kommer inom kort