Draper Europe AB

Tvååkersmarkisen AB och Draper Europe AB startar unikt samarbete inom solskyddsbranschen

Nyhet   •   Nov 16, 2011 09:00 CET

Tvååkersmarkisen AB och Draper Europe AB startar 1 januari 2012 ett unikt samarbete som möjliggör att en amerikansk tungviktare för första gången kan etablera sig på den svenska solskyddsmarknaden. Draper Europe tar över ansvaret för produktionen som finns i Tvååker samt ansvaret för det återförsäljarnät som idag är knutet till Tvååkersmarkisen. De båda halländska bolagen skaffar sig därmed en dominerande ställning inom solskyddsbranschen med en gemensam omsättning på 85 Msek.

Tvååkersmarkisen, lokaliserat strax utanför Varberg, fortsätter med försäljning av solskydd genom sitt butiksnät i Sverige och ska fokusera på högre kundservice i form av fler centralt placerade butiker, ett ännu bredare sortiment samt välutbildad och engagerad personal. Företaget har ökat stadigt de senaste åren och gått från knappt 16 Msek 2005 till ca 34 Msek i omsättning idag.

- "Den stora fördelen med detta avtal är att solskyddsbranschen får två starka aktörer som kan konsolidera marknaden. Tvååkersmarkisen förverkligar sin rikstäckande kedja av inspirerande och tillgängliga solskyddsbutiker och Draper Europe blir en av de absolut största tillverkarna. Tvååkersmarkisens målsättning är att bli den största egenägda fackkedjan av solskyddsbutiker med en tillväxttakt på 1-3 nya butiker per år. Tillväxten kommer att ske både genom förvärv samt nyetableringar", säger Björn Fehrling, en av två ägare till Tvååkermarkisen.

Anrik amerikansk marknadsjätte
Draper Europe, lokaliserat i Halmstad, introducerar 2012 ett helt nytt sortiment av invändigt energibesparande solskyddssystem av varumärket Draper®. Systemet kommer från Draper Europes moderbolag Draper, Inc. som har utvecklat och tillverkat solskyddsprodukter ända sedan 1902, och är idag med sina ca 600 anställda den tredje största aktören på den amerikanska marknaden.

Draper Europe har under 30 år tillverkat audiovisuell (AV) utrustning med huvudsakligt fokus på projektionsdukar med tillbehör. Företaget utökar nu sin verksamhet genom att utnyttja de kunskaper som sedan tidigare finns inom koncernen, med ett väl beprövat sortiment som ger en bred produktbas.

Halländska möjligheter
Tillverkningen av projektionsdukar och de flesta typer av rullgardiner har mycket gemensamt, och med en produktionsyta på hela 6000 kvm skapar de båda halländska företagen nya möjligheter för personal i länet och ny energi till solskyddsbranschen. Tvååkersmarkisen kommer att ha ett heltäckande sortiment från Draper Europe i sina fem egenägda butiker idag placerade i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Helsingborg, där etableringen i Helsingborg skedde så sent som 2010.