Sveriges Kommuner och Landsting

Tvång ingen lösning för asylsökande barn

Nyhet   •   Feb 17, 2011 11:24 CET

– Migrationsminister Tobias Billström vill utreda möjligheterna att tvinga kommunerna att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Det är ingen lösning, säger Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Kommunerna sliter hårt för att klara av att ta emot dessa barn och ungdomar och gör allt de kan för att ta sitt ansvar. Vi välkomnar en utredning, men den bör se över hela mottagningssystemet. I det sammanhanget behöver även ankomstkommunernas situation uppmärksammas. Deras situation är långt mer ansträngd än man tidigare räknat med, det gäller inte minst Malmö. En utredning bör också överväga möjligheten att staten tar över det som nu åligger ankomstkommunerna säger Håkan Sörman.

Idag har 200 kommuner en överenskommelse om mottagande med Migrationsverket, en ökning med 73 procent på drygt ett halvår. Bara under detta år har 930 nya kommunplatser tillkommit.

Lägger man till de kommuner där barnen bor i familjehem hos släktingar eller andra anhöriga, så är det uppskattningsvis ytterligare 30 kommuner som är engagerade i mottagandet utan att ha en överenskommelse med Migrationsverket.

› Ladda ner högupplöst bild på Håkan Sörman

– Det handlar om så mycket mer än en sängplats. Kommunernas mottagande av asylsökande barn och ungdomar är ett betydligt mer långsiktigt åtagande, eftersom cirka 80-85 procent av de som anvisas till kommunerna får uppehållstillstånd och därför blir kvar i kommunen, med fortsatt behov av boende och annat stöd från kommunen under en period som är väsentligt längre än asyltiden, säger Håkan Sörman.

Han menar att kommunernas ansvarstagande är anmärkningsvärt stort om man beaktar att det ansågs räcka med att 15-20 kommuner skulle specialisera sig för ett mottagande av cirka 300 barn och unga.

På grund av den stora ökningen av antalet ensamkommande barn de senaste åren, mellan 2000 – 3000 barn och unga, ställs nu helt andra krav på systemet. Inget tyder heller på att gruppen kommer att minska, snarare tvärtom.

– Vi håller med Tobias Billström om att situationen är ohållbar och att en utredning behövs. Men en tvingande lagstiftning är inte lösningen. Risken finns att barnen inte får det värdiga mottagande de behöver och som vi vill ge, säger Håkan Sörman.

Fakta:
Den kommun där barnet först ger sig till känna kallas ankomstkommun. Oftast är detta i kommuner där Migrationsverket har asylprövningsenheter.  Barnet skall vara där endast några dagar för att sedan komma till den kommun som Migrationsverket tecknat överenskommelse med. Anvisningskommunen har ansvaret för barnet så länge behov av insatser finns.

› Mer information om SKL:s arbete med mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

För mer information:
Sabina Wikgren Orstam, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 77 98 , 070-319 77 98 , e-post:sabina.wikgren.orstam@skl.se eller Elisabeth Melin, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 04 , e-post:elisabeth.melin@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter: @S_K_L