Sveriges Kommuner och Landsting

Tydliga bullerregler underlättar bostadsbyggande

Nyhet   •   Sep 19, 2014 16:00 CEST

Det är ett viktigt besked för bostadsbyggandet att regeringen nu tänker besluta om riktvärden för trafikbuller i en förordning. Men förslaget till förordningstext behöver justeras.

I dag har olika statliga myndigheter olika riktvärden för hur mycket det får bullra i ett område där det ska byggas bostäder. Det leder bland annat till att kommunerna får motstridiga besked i sin bostadsplanering, vilket försvårar bostadsbyggandet avsevärt.

– Men problemet försvinner när regeringen beslutar om riktvärden i en förordning. Det är då helt och hållet regeringens beslut som gäller. Vardagen blir enklare för alla aktörer i bostadsbyggandet, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Nyanserade krav om ljudnivåer

I sitt förslag till förordningstext nyanserar regeringen också kraven om vilka ljudnivåer som ska accepteras vid nybyggda bostäders fasader.

– Det är bra. Anledningen till att kommunerna vill planera för nya bostäder centralt i städer och tätorter, där det förekommer ljud från trafiken, är att väldigt många vill bo där. Med hjälp av modern byggteknik går det att bygga bostäder med tyst inomhusmiljö även om det låter på utsidan. Och med god planering kan man säkerställa att bostaden har en tyst sida, säger Anders Knape.

SKL tillstyrker dock inte förslaget till förordning fullt ut.

– Det finns flera delar i texten som behöver justeras för att förordningen ska bli så tydlig och förutsägbar som krävs för att få en smidigare plan- och byggprocess. I vårt yttrande lyfter vi fram flera förtydliganden som regeringen behöver göra. Det bör till exempel framgå att riktvärdena inte är några absoluta tal, utan att det är möjligt att göra avsteg från dem om det finns skäl till det, säger Anders Knape.

Det är en förordning

Bindande regler som beslutas av regeringen, till exempel bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete.

Vänsterpartiet anmälde särskilt yttrande.

Hämta hela yttrandet: "Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Fler yttranden från styrelsen
SKL:s arbete med buller
Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

Kerstin Blom Bokliden
Handläggare
08-452 78 60
kerstin.blom.bokliden@skl.se