Inhouse

Tydliga svar med rätt frågor - Fem tips för att skapa tydlighet

Nyhet   •   Mar 12, 2012 16:38 CET

Ju bättre frågor du ställer, desto tydligare svar får du. Inhouse Kompetensträning arrangerade förra veckan träningspasset ”Tydliga svar med rätt frågor". Deltagarna på passet fick kunskap i hur de skapar klarhet med tydliga och konkreta frågor. De gjorde övningar i frågeteknik som hjälpte dem att öka sin förståelse för olika personers kommunikation.

Carina Juserius från Inhouse Kompetensträning ger här ett smakprov från passet med fem tips på hur du skapar klarhet genom att ställa de rätta frågorna.

Även om du tror att du har förstått, ställ en fråga till
För att verkligen förstå varandra och undvika missförstånd i en kommunikation, ställ ytterligare en klargörande fråga. Till exempel: Hur mer specifikt menar du?

Fråga först innan du svarar
Även om du har ett svar och har tänkt igenom situationen utifrån ditt perspektiv, ställ först en fråga för att ta in den andra personens eller gruppens perspektiv. Allt för att öppna upp för bra kommunikation.

Innan du går in i ett möte, ställ frågan till dig själv; Vad är syftet?
Desto tydligare syftet med mötet är för dig, desto enklare är det för dig att fokusera på sannolikheten att du får just det du vill.

Bryt ditt ältande med frågan; Vad vill jag?
När du har fastnat i negativa tankar och ältande runt det du inte vill, bryt det tankemönstret med frågan ”Vad vill jag?” och byt riktning på ältandet till vad du istället vill.

Ställ fler frågor till dig själv och andra
Hjärnan letar efter ett svar när du ställer en fråga. Lägg därför in frågor på beställning, både till dig själv och andra, när du söker något som du ej har svaret på.