Vinnvård

Ulrica von Thiele Schwarz projekt "Sustainability amid ongoing change" beviljad projektmedel från Forte

Nyhet   •   Okt 28, 2014 15:27 CET

Ulrica von Thiele Schwarz Vinnvård fellow, har tilldelats projektmedel från Forte för perioden 2015-2018, som huvudsökande, för projektet "Sustainability amid ongoing change: Illuminating the adaptation and adherence dilemma in the evidence-to-practice pathway."

Den svenska titeln på projektet är "Kan dynamisk integrering av evidens och kontext skapa hållbara förbättringar i införandet av evidensbaserade metoder?" Ulrica beskriver projektet så här:

Det här projektet handlar om hur hälso- och sjukvården ska bli ännu bättre på att tillgodogöra sig ny kunskap. Svårigheten är att man å ena sidan behöver se till att man gör det som forskningen har visat sig ge bäst resultat, å andra sidan behöver göra det som fungerar bäst i den egna organisationen, för den egna personalen och för de egna patienterna. Målet är både att ge praktisk vägledning i hur man kan balansera följsamhet och anpassningarhet, och samtidigt utveckla både den teoretiska och metodologiska kunskapen om anpassningar.

- Jag är överlycklig över möjligheten att fördjupa och utvidga det arbetet jag har påbörjat som Fellow. Det gör mig särskilt glad eftersom projektet har ett stort fokus på att skapa praktiskt nytta, samtidigt som det bygger på gedigen arbets- och organisationspsykologisk teori och metodik. På så vis tror jag vi kommer kunna ta viktiga steg framåt i frågor som är viktiga för att kvaliteten i hälso- och sjukvården ska vara på topp, säger Ulrica.