Infotech Umeå

Umeåföretag möjliggör fiberutbyggnad i Sydafrika

Nyhet   •   Mar 11, 2015 07:49 CET

När bostadsområden får tävla mot varandra för att få bredband går utbyggnaden snabbare. Umeåföretaget COS Systems är med när förorter i Sydafrika blir uppkopplade.

Sydafrikanska bredbandsoperatören Vumatel har valt plattformen COS Service Zones från Umeåföretaget COS Systems för att snabba på utbyggnaden av bredband i Johannesburg och Kapstaden, Sydafrika. Sammanlagt rör det sig om över 40 förorter som ska få snabbare internet i den första etappen och under kommande år ytterligare 60.

Traditionellt brukar bredband först grävas ner i backen och sedan, när all fiber är dragen, ställs frågan till de boende i området om de vill ansluta sig till nätet. Det här är en affärsmodell som är riskabel eftersom operatörerna inte säkert vet hur stor efterfrågan kommer att bli.

Helt ny lösning

COS Systems har vänt upp och ner på utbyggnaden. Istället för att bygga bredbandet klart först, får de som bor i ett område via områdesspecifika webbsidor anmäla sitt intresse för internet. På så sätt kan operatören som ska gräva ner bredbandet få en direkt indikation om vilka bostadsområden som är hetast och var det blir mest lönsamt att starta en utbyggnad.

– Det finns inga andra verktyg som gör att du så snabbt kan planera och omprioritera utbyggnaden av bredbandet utifrån efterfrågan, kommenterar Niel Schoeman, vd för Vumatel, företagets val av COS Systems som partner.

Tävlar mot varandra

För att få många att anmäla sitt intresse för bredband finns tävlingsmoment inbyggt i COS Service Zones som innebär att bostadsområden, så kallade zoner, tävlar mot varandra för att visa störst intresse och därmed få bredband först.

Enskilda boende kan också bli så kallade champions som i sina kvarter och distrikt samlar grannar för att få dessa att anteckna sig för en uppkoppling.

Antalet anmälningar och intresset i varje bostadsområde presenteras kontinuerligt visuellt med diagram och kartor för att ge de boende en inblick i hur långt bort utbyggnaden kan vara.

COS Systems har idag kunder i tre världsdelar, förutom Europa och Afrika, också i USA, där tillväxten med nya kunder under senaste halvåret varit mycket hög, enligt företagets egna uppgifter.

Följ länken och besök Vumatels COS Service Zones portal för att se hur verktyget ser ut. Här nedan visas också en montagebild över en del av verktyget.

COS Systems
Med tydliga staplar visas vilka förorter som lyckats engagera flest invånare att teckna sig för internet. Greenside leder i detta exempel. Samtidigt visas vilka som är champions i kvarteret, alltså vilka bland grannarna som gör extra insatser för att engagera fler. Bilden ovan är från Vumatels egen grafik.