Västra Hamnen Rotaryklubb – Malmö

Ung Företagsamhet Skåne besöker Rotary Västra Hamnen

Nyhet   •   Jun 12, 2013 11:00 CEST

Nyligen fick vi på Rotary Västra Hamnen besök av Susan Wahlgren Persson, regionchef från Ung Företagsamhet Skåne (UF). UF är en ideell organisation som finansieras av näringsliv, kommuner och myndigheter.  Visionen är ”Att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet”.

Gymnasieelever får prova på att driva företag
Susan berättade bland annat om UF:s utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16-20 år. Eleverna får känna på hur det är att starta, driva och avveckla ett företag. I stort har 250 000 ungdomar passerat UF sedan 1980.

Ungdomarna lär sig att skapa en affärsplan. De har några säljtillfällen samt personlig träff med rådgivare och gör en årsredovisning. De lär sig att ta fram en logotyp och webbplats.

UF bidrar med tillväxt
Cirka 130 000 arbetstillfällen har skapats av UF företag. F.d. UF-företagare har större sannolikhet att starta företag upp och anställer fler personer. Regional statistik för läsåret 2013-2014 visar följande positiva siffror:

2047 antal elever som driver UF-företag
632 antal UF-företag
133 antal UF-lärare
750 antal UF-rådgivare

De elever som gått igenom UF bliroftare egna företagare, får högre inkomst och är mer sällan arbetslösa. Under 2014 lanserar UF Skåne två nya utbildningskoncept för grundskolan; ”Vårt Samhälle ”och ”Se Möjligheterna”.

Om Ung Företagsamhet:
Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. UF- företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag, under handledning och med speciellt framtaget material.