KVINNOKOMPETENSEN, AB

Unga,driftiga, modiga och viljestarka kvinnor tar språnget!

Nyhet   •   Aug 11, 2015 12:30 CEST

Take the Lead för unga ledare som vill utvecklas snabbt i ledarskap! På bilden tidigare diplomerade Emelie Nordenhök, Caroline Forswall och Evelina Ögren med Anna Eliasson Lundquist. Nu startar vi upp fyra nya Take the Lead-program för unga ledare. Programmen är skräddarsydda för deltagarna ( 4 i varje grupp) och syftar till utveckling av det personliga ledarskapet, kraftfull insikt om de egna ledaregenskaperna och att skapa energi för att tidigt kunna och vilja gå in i ledarroller av olika slag; såväl informella som formella.

Kvinnokompetensens Take the Lead-program är ett mycket uppskattat program som vi genomfört under flera år som en följd av ett väl utvecklat samarbete med kvinnliga ingenjörsnätverket, Female Leader Engineer. Vårt program lockar ekonomer, jurister och ingenjörer såväl som entreprenörer.
Det är särskilt lämpligt för dig som vill rikta in din starka vilja mot mer mod och medvetenhet!

Det är sammansättningen av den kvinnliga gruppen som ger dynamik och utveckling och ett nytt spännande nätverk samt en chans för de företag som satsar (SEK 35 000 ex moms) att visa att man satsar på att utveckla sina unga och sina kvinnor. Programmet genomförs sena eftermiddagar och kvällar, 5 grupptillfällen och några individuella utvecklingsmöten under 6 månader. Diplomeras som ledarutvecklingsprogram. 

Skicka gärna vidare till unga hungriga profiler! Kontakta oss, vi skickar gärna detaljerat program. Anmälan sker snarast!
Läs mer på http://www.kvinnokompetensen.se/sv/ledningsprogram/individ/unga-ledare