Hatem & Sjunghamn Juristbyrå

Unga jurister med företagsanda

Nyhet   •   Feb 09, 2010 11:30 CET

Juristutbildningen runt om i landets universitet ger en bred kompetens med oändliga valmöjligheter. Arbetsmarknaden däremot är fortfarande mycket traditionsbunden.

 Anuta Sjunghamn (jurist och företagsekonom) tillsammans med Nadja Hatem (jurist och journalist), träffades kort efter examen i Uppsala och kom snart in på diskussioner om val av karriär. Vilka vägar har man att gå som jurist?

Vi är två unga kvinnliga jurister som valde att gå en icke-traditionell väg inom juristbranschen. Istället för en anställning som biträdande jurist på en advokatbyrå eller myndighet valde vi att starta vår egen juristbyrå.

En bred språklig och kulturell kompetens möjliggör en djupare förståelse för klienters behov. Då vi förutom svenska och engelska även behärskar arabiska och persiska, når vi därför ett större antal klienter som garanteras ett högkvalitativt bemötande där deras behov tillgodoses och språkliga och kulturella hinder överbryggas.

Att driva företag som ung kvinna i en traditionell bransch är en utmaning. Det är stimulerande att våga gå mot strömmen och att våga utmana rådande syn på unga, kvinnliga företagare.

Ni är välkomna att kontakta oss på Hatem & Sjunghamn Juristbyrå för vidare information.