Itello AB

Ungas hållbarhetsfokus ställer krav på försäkringsbranschen. Itello går före och verifierar sitt hållbarhetsarbete.

Nyhet   •   Aug 17, 2017 11:34 CEST

Nästan var femte person under 36 år anser att det är viktigt att försäkringsbolagen har ett miljö- och hållbarhetsengagemang, att jämföra med 7 procent bland äldre. Det visar en ny enkätundersökning baserat på 1 506 intervjuer.

Undersökningen är ytterligare ett exempel på att arbetet med hållbarhet och socialt ansvarstagande är viktigt, speciellt för försäkringsbolagen. Sparande under lång tid och livsvariga utbetalningar ställer stora krav på aktörerna och undersökningen pekar på att valet av försäkringsbolag är viktigt – speciellt bland unga.

För Itello, som är en leverantör till många av pensionsbranschens försäkringsbolag, utgör hållbarhet och socialt ansvarstagande en naturlig del för företaget och i medarbetarnas arbetsvardag. Det är också en viktig del i våra kunders ambitioner varför en oberoende verifiering av vår egendeklaration inom Socialt ansvarstagande känns som ett bra kvitto på vårt arbete.” säger Per Agelii, VD på Itello.

Itellos arbete med socialt ansvarstagande är verifierat och godkänt av det oberoende institutet RISE.
Itello har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Senaste året har vi dels certifierat oss inom miljö (ISO 14001) och dels nu även anpassat oss till standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande. Detta innebär ett enhetligt ledningssystem samt både ett uttalande och en egendeklaration. Det oberoende institutet RISE har granskat hela ledningssystemet och verifierat Itellos egendeklaration samt godkänt och även gjort ett eget officiellt uttalande.

Läs mer om socialt ansvarstagande på Itello, vår egendeklaration samt uttalande från Itello och Rise.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Läs mer om undersökningen.
Vill du ta del av hela undersökningen som är gjord av Gfk Norm på uppdrag av Greater Than? Klicka här
Respondenterna har fått ta ställning till följande påstående: ”Ett försäkringsbolag med ett starkt samhällsengagemang inom klimat- och hållbarhetsfrågor är viktigt för mig.”.

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!