Unik Resurs i Sverige AB

Unik Resurs bygger vidare på kompetensbaserad rekrytering

Nyhet   •   Apr 22, 2016 08:28 CEST

Utifrån påbörjad satsning med Kompetensbaserad rekrytering bygger Unik Resurs vidare inom området med stöd av partnern Assessio. Ett led i denna satsning är att rekryteringskonsulterna bygger vidare på sin kompetens rörande HDS (Hogans Deskriptiva skalor), ett personlighetstest som mäter av personens styrkor och vilka risker som kan uppstå om dessa överanvänds vid exempelvis stress vid hård arbetsbelastning, trötthet eller andra stressorer. HDS ger möjlighet att användas vid coachning och chefsstöd, urval vid rekryteringar samt vid grupputveckling.

-Med denna påbyggnadsutbildning och erfarenhetsutbyte runt HDS så stärker vi oss ytterligare med kompetens kopplat till våra befintliga verktyg MAP och Matrigma vilket gör oss ännu starkare som rekryteringspartner, avslutar VD Peter Undén.