Nordic School of Public Health NHV

Unikt diplomprogram i Universell Design ska göra samhället tillgängligt för alla

Nyhet   •   Okt 11, 2010 12:07 CEST

Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det vid NHV nyinrättade diplomprogrammet i Universell Design vänder sig främst till yrkesverksamma som som på olika sätt deltar i skapandet av miljöer, produkter och system för offentlig sektor i de Nordiska länderna. Men också till dem som studerar/arbetar med hälsorelaterade områden ur ett socialt eller demokratiskt perspektiv.

Arkitekter, planläggare, designers, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, administratörer och politiker är exempel på grupper som är involverade i att skapa bra förutsättningar för att alla medborgare skall kunna använda samhällsfunktioner och service av olika slag.

NHV har under flera år erbjudit enskilda kurser med syfte att öka kunskapen om hur samhället skall utformas för att så många som möjligt skall ha tillgång till och kunna använda de funktioner och den service som finns utan extra anpassningar och dyra speciallösningar. Diplomprogrammet i Universell Design har utvecklats i nordisk samverkan under 2009 och antagning till programmet sker för första gången nu under hösten 2010.

Läs mer: www.nhv.se/universellprogram
Samt: www.nhv.se/universelldesign

Kontaktperson: eva-stina.bjork@nhv.se