Edge HR

Unikt seminarium om nordisk arbetsrätt!

Nyhet   •   Okt 30, 2012 16:47 CET

Vi går igenom de viktigaste områdena inom arbetsrätten och jämför med den svenska lagstiftningen.  Vilka regler gäller t.ex. från anställningens ingående till anställningens upphörande i de olika länderna?  För att de ska bli så en så givande och lärorik dag som möjligt kommer föreläsningarna att varvas med konkreta praktiska exempel.

 Seminariet hålls i samarbete med Elmzell Advokatbyrå som är medlemmar i Ius Laboris.  Ius Laboris är en internationell allians bestående av ledande advokatbyråer med inriktning på arbetsrätt.
Program
Kl. 08.30 Registrering
Kl. 09.00-09.10 Introduktion, presentation av Talentum HR
och dagens föreläsare

Kl. 09.10-10.00 Anställningens ingående

- Begränsningar i möjligheten till att anställa
- Anställningsformer
- Vad skall ett anställningsavtal innehålla? Minimikrav och
rekommendationer, skall det vara skriftligt?
 På vilket språk?

Kl. 10.00-10.20 Kaffepaus
Kl. 10.20-11.50 Under anställningen
- Ledigheter, tex semester och föräldraledighet.
Vad gäller?                                            

- Vad måste man informera de anställda respektive
facken om under pågående anställning?

- Tystnadsplikt och lojalitet m.m.

Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.00 Uppsägning pga arbetsbrist

- Vilka skäl kan åberopas av arbetsgivaren?

- Vilka formaliaregler måste följas?

- Vad gäller under uppsägningstiden?

Kl. 14.00-14.40  Uppsägning av personliga skäl och avskedande

- Vilka skäl kan åberopas av arbetsgivaren?

- Kan uppsägning ske på grund av dåliga arbetsprestationer,
samarbetssvårigheter etc?

- Vilka formaliaregler måste följas?

- Vad gäller under uppsägningstiden?

Kl. 14.40-15.00 Kaffepaus
Kl. 15.00-15.40 forts. uppsägning av personliga skäl och avskedande

Kl. 15.40-16.30 Överenskommelse om anställnings upphörande,
"bästa tipsen" mm.

-I vilka situationer är det möjligt/att föredra att träffa
överenskommelser istället för att säga upp?

-Vad ska sådana överenskommelser innehålla?

-Bästa tipsen i avvecklingssituationer

Senaste nytt och kommande lagstiftning m.m. på
arbetsrättens område samt frågestund


Målgrupp: Personalansvarig, HR-ansvarig eller alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor på företag med verksamhet i något nordiskt land.

Datum: Stockholm 16 november 2012
Tid: Kl 09.00-16.30, registrering sker från kl 08.30.